Ekonomia - Waluty – Dolar amerykański cz. 2


Broker eToro

Znaczenie raportu dla inwestorów

 

Raport o poziomie zatrudnienia jest wielowarstwowym zestawieniem, które pokrywa wiele obszarów i zawiera wiele danych, dlatego też bardzo ważna jest umiejętna identyfikacja najważniejszych danych w nim zawartych.

 

Poziom zatrudnienia

 

Poziom zatrudnienia w gospodarce (z wyłączeniem rolnictwa) jest jedną z najważniejszych informacji w raporcie. Jest to podstawowa informacja, która bardzo często nazywana jest najważniejszym czynnikiem określającym stan gospodarki. Wynika to między innymi z faktu, że określona jest na podstawie bardzo dużej ilości danych i pozwala od wielu lat na precyzyjne określanie cyklów gospodarczych dzięki prowadzeniu statystyk historycznych. Ekonomiści przyjęli wartość 150 000 nowych miejsc pracy jako oznaczającą, że gospodarka jest w stanie wzrostu. Wzrost nowych miejsc pracy o 150 000 lub więcej oznacza wzrost gospodarczy i poprawę sytuacji pracowników, a każda wartość poniżej oznacza słabą sytuacje na rynku pracy.

Dane dotyczące zatrudnienia nazywane są wskaźnikiem jednoczesnym (coincident indicator). Wskaźnik taki zmienia się bezpośrednio oraz równocześnie z cyklami gospodarczymi, jednocześnie wiernie opisuje aktualny stan gospodarki.

 

Każda z wymienionych w pierwszej części artykułu ankiet podaje ogólną liczbę zatrudnionych Amerykanów. Obydwie ankiety obliczają tą liczbę rożnymi metodami. Poziom zatrudnienia jest o wiele szerszym i dokładniejszym wskaźnikiem. Choć co prawda należy zaznaczyć, że raport ten nie bierze pod uwagę danych z gospodarstw domowych, osób samo-zatrudnionych oraz rolnictwa. Sam raport o sytuacji gospodarstw domowych jest mniej dokładny i przeprowadzany jest na podstawie mniejszej ilości ankiet.

Dane dotyczące poziomu bezrobocia pochodzące z raportu o sytuacji gospodarstw domowych uważane są za wskaźnik opóźniony (lagging indicator), a więc taki wskaźnik, który zmienia się w momencie, gdy gospodarka weszła już w dany trend lub stan. Wynika to najzwyczajniej z faktu, iż ludzie tracą prace lub są bez pracy w sytuacji, gdy gospodarka już znajduje się w nie najlepszym stanie.Poważny inwestor na forexie będzie uważnie śledził dane z raportu o poziomie zatrudnienia w celu zidentyfikowania trendów w rozkładzie dochodów, wzroście płac oraz statystykach poziomu bezrobocia, gdyż wszystkie te czynniki mogę mieć spory wpływ na zmianę wartości waluty na forexie. W sytuacji gdy następuje wzrost zatrudnienia, wzrost płac, wzrastać też będą takie wskaźniki jak poziom konsumpcji, poziom sprzedaży detalicznej, gdyż w portfelach ludzi będzie po prostu więcej pieniędzy. Dla analityków jest to sygnał, że dolar będzie zyskiwał na wartości w stosunku do innych walut, z którymi występuje w parze.

Rezerwa Federalna


Fed bardzo uważnie przygląda się danym z tego raportu. Były szef Fedu – Alan Greenspan większość swoich wystąpień w senacie poświęcał na przedstawianie analiz raportu.

Ankieta o sytuacji gospodarstw domowych tylko w nieznacznym stopniu zalicza się do określenia zmian demograficznych, a ankieta o sytuacji podmiotów gospodarczych ma znaczenie tylko przy określaniu całkowitego poziomu zatrudnienia. Oznacza to, że jeden raport o poziomie zatrudnienia może zawierać informację o wzroście poziomu zatrudnienia, a jednocześnie wskazywać na wzrost poziomu bezrobocia, co dla osób nie posiadających dogłębnej informacji o sposobie tworzenia raportu może wydawać się absolutnym nonsensem.

Dane o ilości przepracowanych godzin mogą stanowić kolejny ważny wyznacznik przy ocenie stanu, w którym znajduje się gospodarka. Wielu pracodawców będzie bardziej skłonnych do wydłużania godzin pracy swoich pracowników, niż do zatrudnienia nowych pracowników w sytuacji niepewności gospodarczej. Tego typu konserwatywne zachowanie nazywane jest "testing the waters" – badaniem gruntu, a więc stanu gospodarki, zanim rozpocznie się rekrutacje nowej siły roboczej w okresie wzrostu gospodarki.

Dane dotyczące sytuacji na rynku pracy mówią wiele, ale nie koniecznie muszą precyzyjnie określać stan gospodarki. Wiele branż w gospodarce może być w bardzo dobrej sytuacji nawet gdy na rynku pracy sytuacja nie wygląda ciekawie, np. usługi finansowe, w tej branży pracodawcy mogą zwalniać pracowników i czekać na poprawę sytuacji, z kolei bardziej wrażliwe branże, jak chociażby działalność produkcyjna (która posiada bardziej wrażliwa strukturę kosztową) w trudnych czasach będzie sobie radziła o wiele gorzej od usług finansowych w kontekście zyskowności. O tym także należy pamiętać.


Write a comment

Comments: 0