Accounting currency – waluta ksiąg rachunkowych


Co to jest waluta ksiąg rachunkowych?

 

Jest to waluta, która wykorzystywana jest przez firmę przy zapisywaniu transakcji w księgach rachunkowych firmy. Waluta prowadzenia ksiąg rachunkowych nie koniecznie musi być taka sama, jak waluta, w której firma rozlicza sprzedaż swoich produktów lub usług, a więc ta waluta, w której klient zawiera transkację kupna u sprzedawcy. Firmy w zdecydowanej większości decydują się na prowadzenie ksiąg rachunkowych w walucie, która obowiązuje w kraju, z którego dana firma pochodzi, nawet jeśli sprzedaje ona swoje produkty w innej walucie. Dla przykładu: chińska firma, która operuje na polskim rynku, będzie księgowała transkacje w yuanie, nawet jeśli sprzedaje produkty w złotówkach.

Wyjaśnienie

 

Dla przedsiębiorstw i inwestorów, którzy napotykaja w swojej działalności wiele różnych walut, kursy wymiany walut mogą stanowić spore utrudnienie w prowadzeniu księgowości. Firmy, które operują w krajach z głównymi walutami z rynku walutowego – takimi jak euro, dolar, czy funt , najczęsciej będą stosować tą samą walutę do księgowania, jak I sprzedaży. Firmy, które operują na mniejszych rynkach, na których obowiązują waluty o mniejszym znaczeniu na globalnym rynku walutowym, skłonne sa zazwyczaj do posiadania waluty kraju jako swojej waluty księgowej, nawet w przypadku, gdy spora część sprzedaży prowadzona jest w obcej walucie.

Write a comment

Comments: 0