Accumulation/Distribution - wskaźnik AD


Co to jest wskaźnik AD – Accumulation/Distribution index?

 

Jest to wskaźnik, który stosowany jest do zmierzenia podaży oraz popytu poprzez określenie czy inwestorzy w przeważającej części “akumulują” walutę (ale także inne instrumenty – choćby akcje) – a więc po prostu czy kupują, czy też "dystrybuują” walutę – a więc po prostu ją sprzedają. W jaki sposób? Poprzez okreslenie dywergencji pomiędzy ceną waluty a wolumenem transkacji – ilością transkacji. Do obliczenia wskaźnika AD stosuje się następującą formułę:

 

Acc/Dist = ((Cena zamknięcia – Cena minimalna) – (Cena maksymalna – cena zamknięcia)) / (Cena maksymalna – cena minimalna) X wolumen dla danego okresu

Wyjaśnienie

 

Wraz ze wzrostem ceny waluty wzrasta wolumen - a więc wzratsa wartość wskaźnika, a co za tym idzie wzrasta akumulacja waluty, a więc wluta jest aktualnie kupowana – istnieje więc znaczące prawdopodobieństwo kontynuacji trendu. Z kolei spadek ceny waluty połączony z wzrostem ilości zawieranych transakcji, powoduje spadek wartości wskaźnika i świadczy o zwiększonej dystrybucji – sprzedaży. Wielce prawdopodobnie podtrzymany zostanie trend spadkowy. W momencie, gdy sytuacja taka zostaje zauważona, inwestor powinien poczekać, aż odwrócenie trendu zostanie potwierdzone i skorzystać z innych wskaźników, do podjęcia decyzji o danej inwestycji.


Write a comment

Comments: 0