Devaluation - dewaluacja


Co to jest dewaluacja?

 

Jesto to celowe obniżenie oficjalnej stopy wymiany waluty danego kraju względem walut innych krajów. Na globalnym rynku ze sztywnymi kursami walut, tylko decyzja podjęta przez centralny bank danego kraju może wpłynąć na wartość waluty.

Wyjaśnienie

 

Z dewaluacji danej waluty, a więc obniżenia jej wartości względem innynych walut, można wyciągnąć dwa wnioski, które pomogą zrozumieć jej znaczenie dla inwestorów na rynku walutowym. Po pierwsze dewaluacja wpływa na poprawę opłacalności eksportu danego kraju, gdyż najzwyczajniej firmom zagranicznym opłaca się kupować w kraju, który obnizył wartość swojej waluty – jest tam po prostu taniej. Po drugie dewalucaja sprawia, że produkty zagraniczne są droższe dla firm/konsumentów krajowych, a co za tym idzie zmiejsza się opłacalnośc importowania produktów do kraju. Czemu służy więc dewaluacja? Jest to potężne narzędzie, które służy poprawie bilansu handlowego danego kraju.


Write a comment

Comments: 0