Daily Trading Limit – dzienny limit day tradingu


Co to daily trading limit?

 

Jest to maksymalny poziom zysku lub straty jaki można uzyskać z instrumentów pochodnych – dyrewat, takich jak opcje walutowe, czy kontrakty walutowe, jaki można osiągnąć w trakcie trwania jednej sesji inwestycyjnej. Limity mają chronić rynek przed ekstremalną płynnością albo manipulacją na rynu.

Wyjaśnienie

 

W momencie, gdy dzienny limit inwestycji został osiągnięty, rynek zostaje “zamknięty” i wszelkie inwestycje, które łamią dozwolony poziom zostaną zatrzymane lub inwestowanie w dany instrument zostanie zamknięte.

 

Dzienny limit inwestycji może zostać nałożony także na handel walutami, np. Dzienny limit handlowania parą chińskiej waluty w zestawieniu z dolarem amerykańskim. Poziom ten wynosi 0,5%. Limity inwestycyjne mają o wiele większe znaczenie w przypadku instrumentów pochodnych, niż w przypadku akcji, ponieważ wielu inwestorów korzysta z bardzo wysokich poziomów dźwigni podczas inwestowania w obligacje, waluty oraz kontrakty.


Write a comment

Comments: 0