End Of Day Order – zlecenie do końca dnia


Co to jest end of day order?

 

Jest to zlecenie zakupu lub sprzedaży dla określonego instrumentu, które egzekwowane jest w momencie osiągnięcia danej ceny. Zgodnie z takim poleceniem transakcja jest otwarta do końca danego dnia. Jeżeli transakcja nie dochodzi do skutku, ponieważ nie został osiągnięty pożądany poziom ceny, polecenie transkacji do końca dnia zostanie anulowane.

Wyjaśnienie

 

Inwestorzy, którzy chcą aby polecenie było otwarte dłużej niż do końca dnia, aż do momentu, w którym osiągnięta zostanie zadowalająca cena, powinni wykorzystać zlecenie good 'til canceled (GTC). W przeciwieństwie do zlecenie typu end of day order, zlecenie typu GTC nie zamknie transakcji do momentu spełnienia kryterium ceny. Inwesotwanie o takie zlecenie wymaga od inwestora większej uwagi I stałęho monitorowania inwestycji, gdyż zmienność cen na rynku może spowodować, że zostawianie otwartych pozycji może być bardzo ryzykowne.


Write a comment

Comments: 0