Fixed Exchange Rate – sztywny kurs walutowy


Co to jest Fixed Exchange Rate?

 

Jest to system kursu wymiany waluty danego kraju, na podstawie którego rząd lub bank centralny danego kraju, zestawia oficjalny kurs wymiany względem waluty innego kraju. Kraje wykorzystują sztywny kurs walutowy, aby utrzymać wartość swojej waluty na określonym, w miarę wąskim poziomie. Więcej o sztywnym kursie walutowym dowiesz się z artykułu poświęconemu kursom walutowym.

Wyjaśnienie

 

Sztywny kurs walut zapewnia większą stabilność zarówno eksporterom, jak i importerom. Taki system wymiany waluty pozwala także krajom utrzymywać niski poziom inflacji, co w perspektywie długookresowej powinno wpływać na utrzymywanie stop procentwych na niskim poziomie, a co za tym idzie stymulować handel oraz inwestycje.

Więcej informacji o kursach wymiany walut i różnicy pomiędzy sztywnym, a zmiennym kursem walutowym dowiesz się z dwuczęściowego artykułu: Kursy wymiany walut – Różnice między sztywnym (stałym) kursem walutowym, a zmiennym kursem walutowym.


Write a comment

Comments: 0