Floating Exchange Rate – zmienny kurs walutowy


Co to jest Floating Exchange Rate?

 

Jest to system kursy wymiany waluty danego kraju, w którym kurs wymiany waluty kraju względem innych walut ustalany jest przez siły popytu oraz podaży na międzynarodowym rynku walutowym. Kursy walut oparte na zmiennym kursie zmieniają się dowolnie i okreslane są przez inwestycje zachodzące na rynku. Jest to całkowite przeciwieństwo systemu fixed exchange rate – sztywnego.

Wyjaśnienie

 

W niektórych sytuacjach, na przykład gdy kurs waluty w nagły i stały sposób kieruje się w jedną stronę (waluta nagle oraz stale słabnie lub na odwrót – nadmiernie wzzrasta jej wartość), bank centralny lub rząd podejmuje interwencję na rynku walutowym (na przykład Federal Reserve w USA) aby ustabilizować kurs swojej waluty. Banki centralne, czy też rządy są zazwyczaj bardzo ostrożne w tej kwestii i decydują się na taki ruch tylko gdy jest to niezbędne dla ochrony wartość własnej waluty.

Więcej informacji o kursach wymiany walut i różnicy pomiędzy sztywnym, a zmiennym kursem walutowym dowiesz się z dwuczęściowego artykułu: Kursy wymiany walut – Różnice między sztywnym (stałym) kursem walutowym, a zmiennym kursem walutowym.


Write a comment

Comments: 0