Hard currency – twarda waluta


Co to twarda waluta?

 

Jest to określenie na walutę, zazwyczaj z kraju wysoce uprzemysłowionego, która jest powszechnie akceptowanym na świecie środkiem płatniczym za dobra i usługi. Twarda waluta powinna utrzymywać się na relatywnie stabilnym poziomie w okresach krótkoterminowych oraz odznaczać się wysokim poziomem płynności na międzynarodowym rynku walutowym.

Wyjaśnienie

 

Innym kryterium, które dana waluta musi spełniać, aby można ją nazywać twardą walutą, to stabilność polityczna oraz ekonomiczna kraju, w którym jest używana. Kraj musi także stosować przewidywalną politykę monetarną, utrzymywać inflację na niskim poziomie oraz posiadać spore rezerwy finansowe oraz metali szlachetnych. Najlepszymi przykładami twardych walut są dolar amerykański oraz funt brytyjski.

 

Twarda waluta nazywana jest często także po prostu silną walutą. Pomimo, że dolar i funt należą do nasilniejszych walut, wieu ekonomistów wygłasza opinie, że struktura współczenej gospodarki sprawia, że forma papierowych pieniędzy, nie zasługuje na miano twardych walut. Najlepszym przykładem wedłuch nich są metale szlachetna – przede wszystkim złoto.

 

Z drugiej strony, walutą miękką lub słabą, nazywane są waluty, które zazwyczaj narażone są na osłabianie się w stosunku do innych walut.


Write a comment

Comments: 0