Inflacja


Co to inflacja?

 

Inflacja jest to stopa wzrostu ogólnego poziomu cen dóbr i usług, a co za tym idzie, jest to także sposób na wyrażenie poziomu spadku zdolności konsumentów do nabywania tychże dóbr i usług. Inflacje zazwyczaj podaje się w ujęciu rocznym. Banki centralne starają się zawsze powstrzymywać wzrost inflacji i utrzymywać ją na jak najniższym poziomie.

Wyjaśnienie

 

Wraz ze wzrostem inflacji, za każdą posiadaną złotówkę możemy kupić mniejszą ilość dóbr i usług. Przykładowo, jeżeli inflacja wynosi 2%, a paczka gum kosztuje 1 zł, to za rok cena tej samej paczki będzie wynosić 1,02 zł. Większość banków centralnych stara się utrzymywać inflację na poziomie nie wyższym niż 2-3%. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja. Deflacja jest wynikiem wzrostu siły nabywczej pieniądza, co sprawia, że za ta samą ilość pieniędzy można kupić co raz więcej towarów i usług.


Write a comment

Comments: 0