Chiński juan - najpewnejsza inwestycja na forexie


Broker walutowy

Przez ostatnie sześć lat na aprecjacji chińskiego juana można było polegać niczym na szwajcarskim zegarku. Od roku 2005, w którym to Chiny “podkręciły" usztywniony kurs juana względem dolara amerykańskiego, wartość juana wzrosła o 28%. , co daje nam wynik 4,5% wzrostu rocznie. Jeżeli nie uwzględnimy w tych obliczeniach okresu 2008-2010, w którym to kurs juana został zamrożony, wartość aprecjacji juana wynosiła blisko 7% rocznie. Nie istnieje żadna inna waluta, której wyniki były tak konsekwentne i solidne, a co najważniejsze – inwestowanie w juana było całkowicie pozbawione jakiegokolwiek ryzyka!

Z ekonomicznego punktu widzenia dalsza aprecjacja juana raczej mało prawdopodobna. Jeżeli weźmiemy pod uwagę 5-10% innflację, która nadszarpnęła wartość juana w ciągu kilku ostatnich lat, apercjacja chińskiej waluty w rzeczywistości przekroczyła poziom 25-40%, który ekonomiści oraz politycy uważali za granicę niedowartościowania juana. Pomimo tego, że ceny za wiele usług oraz towarów pozostają na poziomie niższym niż w USA, to ceny za wyprodukowane dobra są już teraz równe, a w niektórych przypadkach wyższe od tych, które płacą Amerykanie. Należy mieć tutaj na uwadze fakt, że wartość produktu krajowego brutto per capita W Chinach jest 12 razy mniejsza niż w USA, co oznacza, że realne ceny w Chinach są już na o wiele wyższym poziomie niż w Stanach Zjednoczonych i z tego względu dalsza aprecjacja juana powodowałaby był jeszcze większą dysproporcję.Niezależnie od tych faktów, inwestorzy w dalszym ciągu wieszczą dalszą aprecjację juana, a wzrost na poziomie 5-6% w najbliższej przyszłości uważany jest za normę. Nawet kontrakty terminowe, na które aprecjacja wpływa z opóźnieniem, z powodu nie możliwości ich przedterminowej realizacji, wyceniane są z uwzględnieniem dalszej aprecjacji juana. Najlepszym jednak potwierdzeniem nastrojów inwestorów i przekonania o dalszej aprecjacji juana jest fakt, że 9% kapitału, który wchodzi na chiński rynek to tzw. “hot-money”, czyli “gorące pieniądze”. Oznacza to jednoznacznie, że pomimo dotychczasowej aprecjacji na poziomie 27%, spora część inwestycji w Chinach wiąże się tylko ze spodziewaną dalszą aprecjacją juana.

Broker forex

Mimo, że nie można w pełni handlować juanem na forexie, losy tej waluty mają spory wpływ na rynek walutowy. Przede wszystkim sytuacja juana odbije się na wartości wielu innych walut. Praktycznie każda gospodarka spośród krajów rozwijających się konkuruje bezpośrednio z Chinami i każdy kraj jest świadom, że juan jest sztywno powiązany z kursem dolara amerykańskiego. W szerszej perspektywie oznacza to, że gospodarki krajów rozwiających się nie mają wyboru i muszą aktywnie działać na forexie, aby niedopuścić do sytuacji, w której ich waluty umacniałyby się szybciej względem dolara niż juan.

Mało tego, wzrost wartości azjatyckich oraz południowo amerykańskich walut będzie utrzymywał podobne tempo do aprecjacji juana. Jest to długotrwały trend dla wszystkich gospodarek krajów rozwijających się, szczególnie dla krajów azjatyckich. Dlaczego? Azjatyckie waluty przez długi okres czasu były niedowartościowane i będą zmierzać do zbliżenia z walutami krajów G-7, a w szczególności USA.

 

W wyniku powyżej opisanych procesów wartość dolara ulegnie deprecjacji. Niestety osiągnięcie zysku bezpośrednio z faktu aprecjacji juana jest niezmiernie trudne ze względu na małą dostępność inwestowania w juana. Dobrą alternatywą są za to inwestycje w inne azjatyckie waluty, takie jak koreańską, malezyjską, tajlandzką, indonezyjską, czy filipińską. Należy jednak pamiętać o tym, że nie są one walutami idealnymi i tak pewnymi jak juan. Waluty tych krajów są w końcu o wiele bardziej podatne na czynniki, wpływające bezpośrednio na ich gospodarki.

Write a comment

Comments: 0