GDP per capita - PKB per capita


PKB per capita (z angielskiego GDP per capita) to jeden z najczęściej stosowanych na świecie wskaźników mierzących poziom zamożności obywateli danego pańśtwa (osób mieszkających w danym kraju). Oblicza się go w bardzo prosty sposób: dzieląc wartość produktu krajowego brutto danego państwa przez liczbę jego mieszkańców. Otrzymujemy w ten sposób informację jaka wartość całości wyprodukowanych w gospodarce towarów i dostarczonych usług przypada na jednego mieszkańca.

Wyjaśnienie

 

Pojęcie PKB per capita zostało wprowadzone do globalnej gosodarki ponieważ sam dochód narodowy nie był wystarczającym miernikiem zamożności spełeczeństw. Wskaźnik PKB jest dobry przy określaniu wielkości danej gospodarki, ale nie uwzględnia liczby mieszkańców danego kraju i dlatego nie mówi nic o zamożności danego społeczeństwa. Kraje o najwyższym poziomie wskaźnika PKB per capita w 2010 roku:

 

1. Katar - 88.559

2. Luksemburg - 81.383

3. Singapur - 56.522

4. Norwegia - 52.013

5. Brunei - 48.892

6. Zjednoczone Emiraty Arabskie - 48.821

7. Stany Zjednoczone - 47.284

—  Hongkong - 45.736

8. Szwajcaria - 41.663

9. Holandia - 40.765

10. Australia - 39.699


Write a comment

Comments: 0