Ask price - cena zakupu


Co to ask price?

 

Ask price to cena, po której inwestor kupuje walutę na forexie. Używa się także terminu cena oferowana- cena, po której sprzedający jest gotów sprzedać walutę.

Wyjaśnienie

 

Ask price to cena po jakiej kupuje się na forexie walutę bazową. Z pojęciem tym nieodłącznie wiąże się pojęcie spreadu. Spread to różnica pomiędzy ceną po której sprzedajesz walutę (bid price), a ceną po której kupujesz walutę (ask price), a określa się ją za pomocą tzw. pipsów (z ang. pipsów – pips, jeden to pip). Jeden pip to 1/100 jednego procenta. Na przykład: jeżeli w danym momencie oferta na parę EUR/USD wynosi 1,4222/1,4223 (sprzedaż – kupno), spread wynosi 1 pip, jeśli oferta przedstawia się następująco 1,4222/1,4232, spread wynosi 10 pipsów.


Write a comment

Comments: 0