Bid price - cena zakupu


Co to bid price?

 

Bid price jest to cena, po której waluta jest kupowana na rynku. To właśnie po tej cenie inwestor sprzedaje parę walut. Zarobek inwestora opiera się na różnicy pomiędzy bid price - cenie po której sprzedaje swoją parę walut, a ask price - cenie po której dokonał zakupu swojej pary.


Write a comment

Comments: 0