Bull market - Hossa - Rynek byka


Co to jest rynek byka?

 

Rynek byka jest dosłownym tłumaczeniem angielskiego wyrażenia bull market. W terminologii giełdowej rynek byka oznacza po prostu hossę (z francuskiego: hausse, potocznie właśnie: rynek byka). Rynek byka oznacza sytuację na rynku, w któej widoczny jest długotrwały wzrost kursu giełdowego papierów wartościowych, cen towarów notowanych na giełdzie oraz walut na międzynarodowym rynku walutowym forex. Przeciwieństwem hossy jest bessa - rynek niedźwiedzia.


Write a comment

Comments: 0