FED - Federal Reserve - Rezerwa Federalna


Co to jest Fed?

 

W 1913 roku na mocy Federal Reserve Act (Ustawy o Rezerwie Federalnej) powstał Federal Reserve System. W ramach tego systemu powstał bank Federal Reserve (znany najczęściej pod skrótową nazwą Fed), który pełni funkcję banku centralnego dla Stanów Zjednoczonych. Fed zarządzany jest przez prezesa i radę nadzorczą, a największe znaczenie posiada oddział organ Fedu o nazwie Federal Open Market Committee (FOMC). W polskiej sytuacji gospodarczo-politycznej odpowiednikiem FOMC jest Rada Polityki Pieniężnej. FOMC sprawuje nadzór nad operacjami na otwartych rynkach, zajmuje się także polityką fiskalną – przede wszystkim stopami procentowymi.

Wyjaśnienie

 

FOMC składa się z 5 spośród 12 aktualnie zasiadających na fotelach prezesów Banków Rezerwy Federalnej oraz z 7 członków Rady Rezerwy Federalnej. Stałe miejsce w komitecie przysługuje przedstawicielowi Banku Rezerwy Federalnej Nowego Jorku. Pomimo tego, że tylko 12 członków komitetu ma prawo głosu, przedstawiciele nie posiadający głosu (włączając dodatkowych prezesów Banków Fedu) zachęcani są do brania udziału w obradach i wyrażania swoich opinii o aktualnej sytuacji gospodarczej oraz przedstawiania swoich pomysłów. Spotkania komitetu odbywają się 8 razy do roku.

 

Fed jest organem sprawującym nadzór nad dolarem amerykańskim (USD) - walutą Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA). Czytaj więcej o roli Fed oraz o dolarze amerykańskim.


Write a comment

Comments: 0