Kursy wymiany walut – Różnice między sztywnym (stałym) kursem walutowym, a zmiennym kursem walutowym


Ranking brokerów forex

Co to kurs wymiany?

 

Kurs wymiany walut, jak sama nazwa wskazuje, to kurs po którym jedna waluta może zostać wymieniona na inną walutę. Inaczej mówiąc, jest to wartość waluty innego kraju w porównaniu do wartości waluty Twojego kraju. Podróżując zagranicę, musisz zakupić walutę obcego kraju, aby normalnie w nim funkcjonować. Tak samo jak w przypadku ceny jakiegokolwiek dobra, kurs wymiany jest ceną, po której możesz kupić określoną walutę. Jeżeli podróżujesz na przykład do Hiszpanii, to musisz zaopatrzyć się w euro. Jeżeli kurs wymiany złotówki do euro wynosi 4:1, to oznacza to, że za jedno euro musisz zapłacić cztery złotówki. Teoretycznie rzecz biorąc dwa identyczne dobra powinny mieć taką samą cenę, a przynajmniej bardzo do siebie zbliżoną, w dwóch różnych krajach, ponieważ kurs wymiany musi odzwierciedlać różnice w wartości poszczególnych walut.

Sztywne kursy wymiany

 

Istnieją dwa sposoby ustalania kursu wymiany dwóch różnych walut. Sztywny kurs wymiany, to kurs, który ustalany jest przez bank centralny danego kraju. Inną nazwą sztywnego kursu jest po prostu stały kurs walutowy. Bank centralny dba o utrzymanie takiego kursu jako oficjalnego kursu wymiany względem innych walut. Kurs zostaje ustalony (usztywniony) względem jednej z najważniejszych walut na światowych rynkach – zazwyczaj względem dolara amerykańskiego, choć mogą zostać wykorzystane także inne główne waluty – euro, czy chociażby jen. W celu utrzymania kursu bank centralny lub rząd kraju handluje swoją walutą na międzynarodowym rynku walutowym w zestawieniu z walutą, do której usztywnił swój kurs.

Dla przykładu, jeżeli wartość jednej jednostki waluty danego kraju związana jest z dolarem na poziomie: 1 do 3 $, to bank centralny tego kraju będzie musiał zapewnić rynek, że jest w stanie dostarczyć na rynek taka właśnie ilość dolarów za własną walutę. Aby utrzymywać obrany kurs wymiany względem innej waluty, bank centralny musi utrzymywać spore ilości rezerw walutowych. Są to rezerwy zabezpieczające, które mogą zostać użyte w celu uwolnienia ich na rynek lub wręcz przeciwnie w celu skupienia z rynku dodatkowych środków. Zapewnia to właściwą płynność na rynku, właściwą podaż pieniądza na rynku oraz w końcowym rezultacie pożądany poziom kursy wymiany. Bank centralny kraju, w którym obowiązuje sztywny kurs walutowy może zmieniać wartość kursu w razie nagłej potrzeby.Recenzje brokerów forex

Zmienny kurs walutowy

 

W przeciwieństwie do sztywnego kursu walutowego, płynny kurs walutowy ustalany jest przez prawa podaży i popytu działające na rynku walutowym. Płynny kurs nazywany jest często „samoregulującym się”, gdyż jakiekolwiek różnice w podaży, czy też popycie automatycznie znajdą odzwierciedlenie na rynku. Łatwiej będzie zrozumieć to w oparciu o przykładowy, uproszczony model: Jeżeli popyt na daną walutę jest bardzo mały, wartość waluty będzie również spadała, a co za tym idzie, importowane towary będą droższe, więc jest to sposób na stymulację popyta na lokalne, krajowe dobra oraz usługi. W rezultacie powinno to wpłynąć na powstanie większej ilości miejsc pracy, powodując automatyczną korektę wartości waluty na rynku. Płynne kursy walutowe mają to do siebie, że podlegają nieustannym zmianom.

W rzeczywistości jednak, żadna waluta nie jest całkowicie oparta o sztywny lub zmienny kurs walutowy. W systemie sztywnego kursu, presja wywierana przez rynek może także wypłynąć na kurs wymiany danej waluty. W takich sytuacjach bank centralny danego kraju może zostać zmuszony do zmiany przyjętego kursu w stosunku do waluty, z którą związał swoją walutę. W płynnym systemie, bank centralny może również zostać zmuszony do interwencji na rynku walutowym, aby zapewnić stabilność kursu swojej waluty oraz w celu walki z inflacją. W systemie zmiennego kursu interwencje są jednak rzadkością i podejmowane są zazwyczaj w ostateczności.

Write a comment

Comments: 0