Key Currency – waluta główna


Co oznacza pojęcie key currency – waluta główna?

 

Termin ten oznacza walutę, w której wyrażana jest określona transakcja międzynarodowa lub walutę wykorzystywaną do ustalenia kursu wymiany dla określonej pary walut. Waluta główna (key currency) jest zazwyczaj walutą stabilnego, rozwiniętego kraju – na przykład może nią być dolar amerykański, waluta Stanów Zjednoczonych. Banki centralne posiadają zazwyczaj waluty główne w rezerwie (rezerwy walutowe krajów).   

Wyjaśnienie

 

W ramach polityki fiskalnej kraje o mniejszych gospodarkach lub o gospodarkach, które nie mają dużego znaczenia międzynarodowego, czasami wiążą kurs wymiany swojej waluty z walutą państwa, które jest ich głównym partnerem handlowym. Niektóre banki centralne krajów rozwijających się mogą zdecydować się na usztywnienie kursu wymiany waluty względem jakiejś waluty głównej, aby ustabilizować swoją politykę fiskalną oraz w celu podniesienia wiarygodności własnej gospodarki.  


Write a comment

Comments: 0