Prosta strategia forex - Analiza techniczna w różnych przedziałach czasowych


najlepszy broker forex

Analiza techniczna różnych przedziałów czasowych jest to prosta strategia forex polegająca na przeprowadzeniu analizy wybranej pary walut w różnych okresach przedstawionych na wykresie. Zaletą tej strategii foreks jest fakt, że rozpatrując zachowanie się danej waluty w coraz to krótszych przedziałach, inwestor uzyskuje niemal migawkowy obraz ruchów wykonywanych przez daną parę walut, co daje mu możliwość podejmowania opartych na rzetelnej analizie i informacjach decyzji o zakupie lub sprzedaży danej pary walut.

Generalnie wybiera się trzy przedziały czasowe w zależności od strategii inwestycyjnej gracza. Uczestnik rynku forex zakładający dłuższą perspektywę działania ma do dyspozycji wykresy tygodniowe, dzienne oraz czterogodzinne. Inwestor zakładający krótkookresową strategię forex ma do dyspozycji wykres 4-, 1-godzinny, a nawet 15-minutowy. Kluczowe znaczenie ma posłużenie się wykresem o najdłuższym dostępnym horyzoncie czasowym w celu ustalenia “dużego obrazu” oraz kierunku transakcji. Następnie należy przejść do wykresów obejmujący krótszy przedział w celu "dostrojenia" momentu zajęcia pozycji w danym kierunku.

 

Być może niektórzy z inwestorów forex znają zwrot “trends exist within trends” [trendy istnieją w trendach]. Na przykład, na wykresie jednodniowym, możemy mieć od czynienia z trendem wzrostowym, podczas gdy na wykresie 4-godzinnym może on być spadkowy, na 1-godzinowym zaś płaski - a wszystko to dla tej samej pary walut.

W tym scenariuszu, trend główny oparty jest na dziennym wykresie, który pokazuje tendencję wzrostową w ramach, której jednakże w przedziale czterogodzinowym, pojawiają się symptomy zniesienia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zakończy się ono w pewnym punkcie, po czym wykres 4 - godzinowy pokryje się z wykresem dziennym. W ten sam sposób, w przedziale 4 godzin pojawia się nowy trend utrzymujący się tyko przez 1 godzinę. W miarę zrównywania się tego trendu 1-godzinowego z trendem czterogodzinnym oraz pokrywania się 4-godzinowego z wykresem dziennym, pojawia się punkt - moment korzystny dla zawarcia transakcji.Etoro to godny zaufania broker forex

Ujmując rzecz krótko, jesteśmy zainteresowani zawarciem transakcji w momencie, w którym najkrótsze przedziały czasowe w naszym układzie osiągnęły poziom zniesienia (zniesienie jest to ruch w kierunku przeciwnym do trendu, który został zaobserwowany na wykresie dziennym) i rozpoczyna się nowy ruch w kierunku trendu dziennego. Jest to sygnał do zajęcia planowanej pozycji. Ten typ analizy można porównać do układu zapadek w zamku, które jedna po drugiej ustawiają się we właściwym szyku.

 

Stosując kilka przedziałów czasowych, inwestor może uzyskać wgląd w zachowanie się wybranej pary walut w trzech różnych przedziałach czasowych oraz wykorzystać te informacje w celu zajęcia danej pozycji walutowej, w momencie, w którym analiza wykresu wskazuje na najwyższe prawdopodobieństwo sukcesu. Przyjrzyjmy się wybranym wykresom pary walut AUD/USD.

Wykres forex. Para USD/AUD
Wykres 1.

Na powyższym dziennym wykresie pojawia się zauważalny trend wzrostowy dla wybranej pary. Wiemy, opierając się tylko na tym zjawisku, że szukamy wyłącznie możliwości kupna. Ponieważ wykres znajduje się w górnej fazie ruchu wzrostowego, nie jest to dobry moment na inwestowanie w te parę walut, gdyż poziom zniesienia może dopiero się zbliżać. Zobaczmy, czy poniższy wykres rzuci nieco więcej światła na tę transakcję.Wykres forex. Para dolarów: amerykański oraz australijski
Wykres 2.
Broker forex na rynku od dekady

Na tym 4-godzinowym wykresie widzimy, że wybrana przez nas para w dalszym ciągu zwyżkuje (wyższe wzrosty i niższe spadki) oraz że prawdopodobnie punkty podparcia są znajdują się na czerwonej linii wykresu. Jeżeli punkt podparcia utrzymuje się na niezmienionym poziomie, gracz może w tym momencie zająć dłuższą pozycję, gdyż dla tej pary na wykresie dziennym może następnie zaznaczyć się zwrot ku zwyżce. (Jeżeli dana świeczka zamyka sie poniżej punktu wsparcia, trzeba poczekać na uformowanie się kolejnego spadku - dolny punkt przed zajęciem długiej pozycji.) Nieco bardziej konserwatywny gracz zaczeka z zajęciem długiej pozycji, do momentu, w którym dana para walut przełamie punkt oporu na czarnej linii.

 

W kontekście analizy różnych przedziałów czasowych, kluczowe znaczenie w tym momencie odgrywa analiza poniższego wykresu pozwalająca na uzyskanie bardziej szczegółowego oglądu obrotów na danych pozycjach walutowych przed podjęciem decyzji o inwestycji. Przejdźmy do wykresu 1-godzinowego dla wybranej pary walut.

Wykres par walut na rynku forex
Wykres 3.

Przyglądając się wykresowi jednogodzinowemu widzimy, że punkt podparcia (czerwony) został już kilkukrotnie przetestowany i może wskazywać początek nowego ruchu wzrostowego. W przypadku, gdy ruch cenowy zamyka się poniżej punktu podparcia, jak to ma miejsce w przypadku wykresu 4-godzinowego, z zajęciem pozycji długookresowej musimy zaczekać, aż utworzy się nowy punkt podparcia. Aby nabrać większej pewności, inwestor może być zmuszony do powstrzymania się od zawarcia transakcji do chwili przełamania punktu oporu i zamknięcia się świeczki powyżej punktu podparcia - czarnej linii. Cena zamknięcia powyżej tego poziomu będzie oznaczać, że kupujący ponownie przejmują kontrolę w tym przedziale czasowym.

 

Mamy nadzieję, że w oparciu o analizę wyżej przedstawiony trzech wykresów dla pary AUD/USD, odnoszących się do trzech różnych przedziałów czasowych, udało nam się pokazać, w jaki sposób inwestor może posłużyć się analizą różnych przedziałów czasowych (Multiple Time Frame Analysis) w celu uzyskania szerszego obrazu danej pary walut oraz upewnienia się, co do wykonywanego przez nią ruchu cenowego i optymalnego momentu zajęcia wybranej pozycji zgodnie z bieżącym trendem.

Write a comment

Comments: 2
  • #1

    Yom (Monday, 23 July 2012 23:07)

    Bardzo fajna strategia, trzeba będzie zacząc tak patrzeć na rynek, jak jest tutaj opisane. W sumie w ten sposób nie można stracisz perpsektywy, w która strone zmierza cena danej waluty w dłuższym okresie. Proste, a człowiek sam o tym nie pomyslał. W sumie żadna strategia nawet, ale bardzo wazna umiejętność w ocenianiu, czy warto wejśc i kupic jakąś parę walut. Pozdrawima początkujących inwestorów forex!

  • #2

    Sas (Wednesday, 08 August 2012 23:40)

    Roman, Ty jesteś jakiś niedouczony, zakompleksiony antysemita. Narzekasz na cały świat: "ojeju, czemu życie musi być takie trudne". Nawet nie masz chęci żeby dowiedzieć się jak wypromować swoją stronę, choć to wiedza łatwo dostępna. Miłych kontaktów z bootami.