Prosta strategia forex - Rozgrywanie luk (gaps) w cenach walut - Część 2


Broker forex eToro

Zapraszamy do lekury dalszej części artykułu o rozgrywaniu luk w cenach walut. Poznaj system inwestowania oparty na lukach.

 

Aby połączyć obie idee przyjrzyjmy się podstawowemu systemowi gry na luki, jaki powstał na rynku forex. System ten wykorzystuje luki w celu przewidywania powrotu do wcześniejszych cen. A oto zasady:

 

1. Transakcje muszą być zawsze zgodne z ogólnym kierunkiem cenowym (należy sprawdzać wykresy godzinowe).

2. Waluta musi tworzyć znaczącą lukę powyżej lub poniżej kluczowego poziomu oporu na wykresie 30-minutowym.

3. Cena musi powrócić do pierwotnego poziomu oporu. Bedzie to oznaczać, że luka została wypełniona oraz, że ceny powróciły do wcześniejszego poziomu wsparcia.

4. Musi także być widoczna świeczka oznaczająca kontynuację cenową w kierunku, w którym tworzy się luka, co spowoduje, że punkt wsparcia pozostanie na niezmienionym poziomie.

 

Należy zauważyć, że z uwagi na to, że rynek forex jest rynkiem działającym przez 24 godziny na dobę (transakcje można zawierać codziennie przez 24 godziny od godziny 17.00 w niedzielę do 16.00 w piątek wg standardowego czasu wschodniego), luki na rynku walutowym pojawiają się na wykresie w postaci wysokich świeczek. Pojawiają się one po ogłoszeniu raportu, który przyczynia się do gwałtownego ruchu cenowego przy jednoczesnym braku lub niewielkiej płynności. Na rynku transakcji walutowych, jedyne widoczne luki, które się pojawiają na wykresie mają miejsce w sytuacji, gdy rynek zostaje otwarty po przerwie weekendowej.Zapoznajmy sie z przykładem działania tego systemu: 

wykres z rynku forex

Rysunek 1 - Duża świeczka oznaczona strzałką z lewej strony na wykresie pary walut GBP/USD jest przykładem luki na rynku walutowym. Nie przypomina ona regularnej luki, ale brak płynności cenowej sprawia, że tak się dzieje. Należy zauważyć, że stanowią one silny punkt wsparcia i oporu.

 

Na Rysunku 1 widać także, że cena utworzyła lukę powyżej punktu oporu konsolidacyjnego, powróciła do pierwotnego poziomu wypełniając lukę, aby wznowić trend zwyżkowy przed kolejnym spadkiem. Widać, że poniżej luki prawie nie pojawia się punkt wsparcia, aż do momentu wcześniejszego punktu (w którym nabywamy walor). Gracz może także skrócić pozycję walutową w drodze do tego punktu, w sytuacji gdy jest w stanie określić punkt kulminacyjny.eToro - najlepszy broker forex

Ostateczny efekt

Osoby, które studiują czynniki warunkujące wystąpienie luki oraz są w stanie poprawnie zidentyfikować jej rodzaj, często zwierają transakcje mając duże szanse na odniesienie sukcesu. Zawsze jednak istnieje ryzyko, że sprawy przybiorą zły obrót. Można tego uniknąć przede wszystkim poprzez obserwację komunikatów elektronicznych wysyłanych w sieci w czasie rzeczywistym (ECN) oraz informacji o wolumenie. To pozwoli zorientować się w jakim miejscu znajdują się poszczególne otwarte transakcje. Jeżeli widoczny jest opór poparty dużym wolumenem (high-volume resistance) uniemożliwiający wypełnienie się luki, należy ponownie rozważyć przesłanki planowanej transakcji, jeżeli nie ma absolutnej pewności, że są one poprawne.Po drugie, należy upewnić się że gwałtowny ruch dobiegł końca. Nieracjonalna obfitość nie zawsze jest natychmiast korygowana przez rynek. Niekiedy akcje mogą zwyżkować przez lata osiągając ekstremalnie wysokie wartości bez korekty. Należy odczekać na negatywnego wolumenu przy spadkach przed zajęciem pozycji. Na koniec trzeba zawsze pamiętać o stosowaniu zasady stop-loss (zatrzymaj straty) podczas gry. Najlepszą taktyką jest umieszczenie punktu stop-loss poniżej kluczowego poziomu wsparcia lub ustalenie wartości procentowej, np. -8%.

 

Należy pamiętać o tym, że luki są ryzykowne (z uwagi na niską płynność i wysoką lotność ), ale jeżeli są poprawnie rozgrywane, stwarzają możliwość osiągnięcia szybkich zysków.

Write a comment

Comments: 0