Korzyści z interwencji Banków Centralnych


easy forex - najlepszy broker forex

Wydaje się, że w obecnej dobie banki centralne we wszystkich państwach przynajmniej w pewnym stopniu są zaangażowane w proces kontroli kapitałowej dotyczącego ich własnych walut. Oprócz standardowych strategii monetarnych i fiskalnych, działania te są podejmowane w celu utrzymywania kontroli nad nominałami krajowymi przy jednoczesnym zachowaniu stabilnego wzrostu całego kraju. Jedną z najczęściej stosowanych przez organy nadzorujące taktyk jest bezpośrednia interwencja na rynku, którą bank centralny Japonii niejednokrotnie posłużył się w przeszłości. Wprowadzając dodatkową ilość jena na rynek i skupując dolary amerykańskie, Bank Japonii kontroluje kurs wymiany własnej waluty w stosunku do dolara. Nie jest to jednak jedyna metoda, a Bank Japonii z pewnością nie jest jedyną instytucją centralną interweniującą na rynku walut. Przyjrzyjmy się zatem innym kapitałowym strategiom kontroli stosowanym przez globalne banki centralne oraz korzyściom jakie można z nich odnieść.

Interwencja w Korei

 

Korea Północna, której gospodarka eksportowa jest podobna do japońskiej, znana jest ze swoich bezpośrednich interwencji na rynkach walutowych, mających na celu kontrolę kursu własnej waluty – południowokoreańskiego wona (KRW). Jednak z uwagi na zmieniającą się sytuację południowokoreański bank centralny poszukuje dodatkowych środków kontroli. Poza bezpośrednią interwencją na rynkach walutowych przedstawiciele rządowi wraz z Bankiem Korei rozpoczęli działania audytowe wśród banków i dużych instytucji finansowych działających na na rynku walutowym.
Nowe przepisy, mające na celu zmniejszenie możliwości spekulacji, nakładają restrykcyjne wymogi na krajowe banki realizujące transakcje na walutowych instrumentach pochodnych o dużej wartości, a jednocześnie przewidują kary dla podmiotów prowadzących transakcje w sposób nieprofesjonalny lub niewłaściwy. Poza ograniczeniem spekulacji walutowych strategia ta ma na celu zwiększenie kontroli rządu nad pozycjonowaniem na rynku oraz rozszerzenie wymogów związanych z pozycjami walutowymi dla zagranicznych spekulantów. W efekcie zainteresowanie południowokoreańskim wonem spada, co jest wynikiem wzrostu kosztów związanych z transakcjami walutowymi w tym kraju. Innym sposobem ograniczenia zainteresowania walutą danego kraju i spekulacji z nią związanych jest podwyższenie stawek podatków od zysków z inwestycji zagranicznych.

easy forex - najlepszy broker forex

Zmiany podatkowe w Brazylii

 

Brazylijski rząd wdrożył działania zmierzające do ograniczenia spekulacji jego własną walutą – z wyjątkiem bezpośredniej sprzedaży brazylijskich reis i zakupu dolarów amerykańskich. Jednym z takich działań jest zwiększenie stawki podatku płaconego za granicą od stałego dochodu (lub obligacji) pochodzącego z inwestycji kapitałowych. Stawka podatku wpłynie na decyzje zagranicznych inwestorów usiłujących wykorzystać mocniejszy kurs walutowy BRL/USD poprzez kupno na dużą skalę brazylijskich obligacji. Stawka podatkowa, która pierwotnie wynosiła 2%, począwszy od października 2010 roku wzrosła do 6%.

 

Zwiększenie stawki podatku płaconego za granicą sprawi, że zawieranie transakcji w Brazylii przez spekulantów w bankach i duże instytucje finansowe za granicą będzie bardziej kosztowne - podtrzymując brak zainteresowania brazylijską walutą i zmniejszając kwotę „kapitału spekulacyjnego” zasilającego brazylijską gospodarkę.

 

Druga część artykułu

Write a comment

Comments: 0