Korzyści z interwencji Banków Centralnych - Część 2


easy forex - najlepszy broker forex

Wykorzystanie interwencji Banku Centralnego na własny pożytek

 

Globalne banki centralne czasami odwołują się do strategii i narzędzi, które znajdują się już w ich władaniu. Wiemy, że spekulacje rynkowe nabierają na sile, gdy banki centralne podnoszą stopy procentowe. W obecnych czasach inwestorzy chcą zagarnąć każdą kwotę zysku z różnicy pomiędzy ich walutami i tymi lepiej opłacalnymi. Jednak biorąc pod uwagę aktualne ogromne spekulacje rynkowe, chcąc powstrzymać wszelkie spekulacje na wyższych stopach procentowych, bank centralny może być zmuszony do ich realnego obniżenia.

 

Banki centralne obniżając stopy procentowe mają nadzieję ograniczyć zysk zróżnicowany z innymi gospodarkami – czyniąc je mniej atrakcyjne dla spekulacji walut, próbują uzyskać korzyść szerszego zysku zróżnicowanego. Jednak jak można uzyskać jedną korzyść z tych sposobności?

 

To jest proste. Pomimo tego, że banki centralne stosują kontrolę kapitału na swoich wewnętrznych walutach, te praktyki mają zwyczaj powodować ogólnie rzecz biorąc trochę szkód. W krótkim terminie, zapowiedź będzie stopniowo szokowała rynki. Jednakże, w dłuższej perspektywie czasu, rynek ostatecznie powróci na swój pierwotny tor.

wykres forex

Przykład Jak Zyskać

 

Ogłoszenia interwencji oferują ogromne możliwości inicjowania pozycji w tym samym kierunki jak trend poprzedni. Spójrzmy na natężenie kierunku interwencji Banku Japońskiego dnia 15 września 2010 r.

 

Rysunek 1, kurs walut USD/JPY zmniejszał się od maja 2010 r. z silnej spekulacji waluty. Było to podczas tego czasu, kiedy handlowcy kupili jen japoński i sprzedali dolar amerykański bazując na wiadomości, że Chiny zainwestowały w japońskie obligacje. Rozmach ten pomógł japońskiemu jenowi zyskać w stosunku do dolara amerykańskiego z kursu wymiany ok. 95 na dolara amerykańskiego do 84 na przestrzeni trzech miesięcy.
wykres forex, para USD/JPY

W związku z szybką aprecjacją jena, Bank Japonii podjął decyzję o interwencji - jest to taka pierwsza decyzja w ciągu ostatnich sześciu lat. Kurs USD/JPY na poziomie 84 okazał się zbyt wysoki dla eksporterów. Umocniony jen sprawił, że japońskie produkty przestały być konkurencyjne zagranicą. Ogłoszenie decyzji banku przyczyniło się do cenowego skoku pary USD/JPY o 300 pipsów w ciągu jednej nocy. Na rysunku 2, widzimy skutki interwencji na wykresie dziennym.

analiza wykresy dla pary dolar/jen

Właśnie w tym miejscu sytuacja staje się interesująca. Działania interwencyjne podjęte przez Bank Japonii doprowadziły do sytuacji, w której linia oporu została poddana testowi (czerwona linia) po osiągnięciu krótkookresowego punktu maksymalnego z maja. Przyglądając się bliżej (rys. 3), zauważamy, że w ciągu następnych dwóch dni pojawiają się dwie kropki poniżej linii wsparcia 86.00 (czerwona linia). Kropki te oznaczają, że siła rozpędu rynku po przeprowadzeniu interwencji przez bank wyczerpała się,a punkt oporu był źle wyznaczony.

 

Podejmując próbę wejścia na rynek w okresie trendu spadkowego, zajmujemy krótką pozycję przy cenie 85.50. To wystarcza, aby potwierdzić załamanie się krótkookresowego ruchu cen i decyzję o utrzymaniu pozycji tuż pod linią wsparcia na poziomie 86.00. Zlecenie stop zostało złożone w okolicy 100-125 pip powyżej ceny wejścia - co wystarcza do zachowania naszej pozycji.

rynek walutowy: wykresy pary dolar/jen

Zgodnie z oczekiwaniami, ogólny zwolniony trend dla pary walut USD/JPY utrzymuje się, a cena spada aż do punktu wsparcia na poziomie 80.25, aby znowu odnotować nieznaczny ruch w górę. To sprawia, że para USD/JPY staje się na krótki okres czasu zyskowna - maksymalnie o 525 pipsów – przy wskaźniku ryzyka do zysku sięgającym niemal pięć do jednego.

 

Wnioski

 

Przy wzroście tendencji spekulacyjnych na rynku, banki centralne kontynuują kontrolę kapitałową w celu sterowania kursami wymiany walut. Stwarza to ogromne możliwości dla inwestorów detalicznych oraz innych graczy do zajęcia pozycji w ramach trendów długookresowych – gdyż scenariusze interwencyjne rzadko sprawdzają się w przypadku osób tworzących politykę.

Write a comment

Comments: 0