Scalping w oparciu o analizę fundamentalną


poradnik Forex

Chociaż analiza techniczna stanowi krytyczny element gry na rynku walutowym - zwłaszcza w przypadku konieczności określenia momentu wejścia i wyjścia z danej pozycji - sama w sobie jest niewystarczająca do opracowania pełnej strategii inwestycyjnej. Nastroje na rynku walutowym kształtowane są głównie przez doniesienia z sektorów ekonomicznych i geopolitycznych w danym dniu. Jego kluczowych graczy - firmy z listy Fortune 500, banki centralne na całym świecie, fundusze hedgingowe gromadzące wielomiliardowe kapitały oraz banki inwestycyjne z najwyższej półki, które je obsługują - nie interesuje fakt, że na świeczkach wykresów godzinowych pary walut EUR/JPY mamy formację podwójnego szczytu. Tego typu uczestnicy runku walutowego tworzą swoje strategie inwestycyjne w oparciu o analizę najnowszych trendów ekonomicznych i geopolitycznych oraz decyzji podejmowanych przez instytucje odpowiedzialne za kreowanie polityki monetarnej w krajach grupy G-7. Dlatego też, najlepsze podejście do inwestycji na rynku walutowym można podsumować w sposób następujący: decyzje na podstawie analizy fundamentalnej, moment wejścia i wyjścia w oparciu o analizę techniczną.Poradnik Forex

Na rynku walutowym panuje powszechne przekonanie, że gracze, którzy chcą prowadzić inwestycje w oparciu o analizę fundamentalną, powinni analizować dłuższe okresy z uwzględnieniem wykresów dziennych, a nawet tygodniowych. Ci z inwestorów, którzy wolą inwestować przez krótki okres czasu (na przykład w oparciu o wykresy godzinowe) powinni działać wyłącznie w oparciu o analizę techniczną.

 

Nic bardziej mylnego. Dla celów niniejszego artykułu definiujemy scalping w odniesieniu do transakcji walutowych, jako strategię polegającą na krótkim inwestowaniu (z reguły w oparciu o wykresy godzinowe lub obejmujące krótsze przedziały czasowe) i zawieraniu transakcji z zyskiem oraz punktem wyjścia (stop) ustalonym na poziomie 20-30 punktów. Scalping fundamentalny na rynku walutowym jest możliwy, a gracze detaliczni posiadają rzeczywistą i znaczącą przewagę w stosunku do dużych graczy, jeżeli chodzi o składanie zleceń i zawieranie transakcji.
poradnik forex

Jednym z ważniejszych aspektów rynku walutowego jest wymiana informacji z rynku makroekonomicznego, które są przejrzyste, niefabrykowane oraz powszechnie i szybko dostępne dla wszystkich uczestników jednocześnie (W celu uzyskania bliższych informacji prosimy zapoznać się z artykułem o informacjach i raportach, które wpływaja na rynek forex).

 

Podstawowe informacje stanowiące siłę napędową rynku walutowego to rządowe informacje o stanie gospodarek krajowych takie jak najnowsze dane dotyczące wysokości zatrudnienia i bezrobocia, tempo wzrostu PKB, raporty dotyczące bilansu eksportowego, poziom inflacji oraz decyzje dotyczące poziomu stóp procentowych. Raporty te, z reguły publikowane co miesiąc, są dostępne w kalendarzach ekonomicznych.


Data publikacji tych danych jest nie tylko zaplanowana z odpowiednim wyprzedzeniem, ale także natychmiast ogłaszana, podobnie jak ich treść, za pośrednictwem różnego rodzaju portali i agencji informacyjnych takich, jak Bloomberg, Reuters, Dow Jones czy CNBC, przez co stają się powszechnie dostępne. Nie ma potrzeby, aby inwestorzy byli natychmiast informowani o tajnych umowach zawartych pomiędzy Intel (Nasdaq:INTC) a jego partnerami lub o wspaniałym nowym produkcie dopiero co opracowanym np. przez Apple (Nasdaq:AAPL) w jego laboratoriach w Cupertino, Kalifornia.

 

Na rynku walutowym, to przede wszystkim główne dane ekonomiczne wprawiają rynek w ruch, a inwestorzy na tych rynkach z pewnością mogą z nich czerpać ogromne korzyści. Co więcej, gracze indywidualni często posiadają zdecydowaną przewagę w stosunku do inwestorów instytucjonalnych (korporacje lub fundusze hedgingowe) polegającą na możliwości szybszej reakcji na napływające doniesienia (Przeczytaj także akrtykuł: Inwestowanie w oparciu o dane ekonomiczne).

 

DRUGA CZĘŚĆ ARTYKUŁU O SCALPINGU W OPARCIU O ANALIZĘ FUNDAMENTALNĄ

Write a comment

Comments: 0