Scalping w oparciu o analizę fundamentalną - ciąg dalszy


Easy Forex

Podobnie jak na większości płynnych rynków finansowych świata, dzienne obroty na rynkach transakcji walutowych sięgają niemal 2 trylionów dolarów amerykańskich (w kwietniu 2004r. Bank for International Settlements (BIS) [Bank Rozrachunków Międzynarodowych] opublikował raport, z którego wynikało że wartość transakcji na interesującym nas rynku osiągnęła poziom 1,9 trylionów dzienne). Większość brokerów forex obsługujących klientów detalicznych ma ustalony indywidualny limit 20 milionów dolarów, co oznacza, że można przeprowadzić transakcje do 20 milionów dolarów dla danej pary po bieżącej cenie oferty lub sprzedać walory za tę samą kwotę po obowiązującej cenie kupna.

 

Wymieniona wartość dotyczy 99% wszystkich zleceń, co ułatwia graczom szybkie wchodzenie na pozycje bez wywierania wpływu na rynek forex. Jednakże poważni gracze poszukujący możliwości inwestycyjnych rzędu setek milionów, a nawet miliardów dolarów mogą mieć wpływ na całokształt i zachowanie rynku. Dlatego dzięki szybkiemu reagowaniu, inwestorzy detaliczni na rynku walutowym, mają szansę na ubieganie dużych graczy i czerpanie korzyści z impetu generowanego przez napływające zlecenia.

 

Okres docierania informacji ekonomicznych, niezależnie od tego, czy pozytywnych, czy negatywnych, może trwać nawet do kilkunastu godzin i jest to czas upływający zanim poważni (instytucjonalni) inwestorzy zaczną zmieniać lub dostosowywać swoje decyzje do nowych warunków. Dla przebiegłych i szybko orientujących się w sytuacji graczy, zjawisko to oznacza możliwość wykorzystania nowo zaistniałej sytuacji zanim zrobią to inni i uzyskiwanie natychmiastowych krótkookresowych zysków, przed pojawieniem się wielkich graczy i inwestycji zgodnych z ogólnym trendem na rynku.
easy forex

Jak podejmować najwłaściwsze decyzje scalpinowe?

 

Gdyby scalping prowadzony w oparciu o wydarzenia ekonomiczne był tak prosty jako kupowanie dobrych i sprzedawanie złych wiadomości, każdy inwestor na rynku walutowym byłby niewiarygodnie bogaty. Naturalnie nie jest to takie proste. Przede wszystkim dobre lub złe wyniki ekonomiczne same w sobie nie mają większego znaczenia dla rynku. Transakcje walutowe są realizowane w oparciu o oczekiwania i spostrzeżenia. Dlatego relatywne porównania mają o wiele większe znaczenie, niż dane bezwzględne.

 

Załóżmy na przykład, że Stany Zjednoczone ogłosiły 5% wzrost PKB, podczas gdy strefa euro zaledwie 1.5%. Na pierwszy rzuty oka mogłoby się zdawać, że kursy EUR/USD powinny odnotować spadek, ponieważ wyniki jasno wykazują większy wzrost gospodarki amerykańskiej. Gdyby jednak rynek oczekiwał 7% wzrostu PKB w Stanach i zaledwie 0.5% w strefie euro, mogłaby wystąpić odmienna sytuacja, ponieważ informacje ze strefy euro byłyby powyżej oczekiwań, a wyniki gospodarki amerykańskiej sprawiłyby zawód.


Obrót walutami online

Dolacz do rewolucyjnej platformy o
konkurencyjnych spreadach z profesjonalnym wsparciem ekspertów przez 24/7


Rozgrywanie oczekiwań samo w sobie nie wystarcza do zawierania zyskownych transakcji. W tym właśnie miejscu analiza techniczna powinna być włączona do procesu budowania ogólnej strategii, jako integralny element skutecznej analizy i taktyki fundamentalnej. Najlepszy i najbardziej rentowny scalping ma miejsce w ekstremalnych warunkach technicznych. Tego typu warunki powstają w sytuacji, gdy wykorzystuje się korzystny element zaskoczenia ma miejsce podczas nadmiernej sprzedaży uwarunkowanej technicznie i odwrotnie.

 

Podczas takich reakcji rynku, waluta może doświadczać skoków cenowych podobnie, jak gumowa piłeczka odbijająca się od podłoża, gdyż każdy uczestnik rynku zajmujący krótkie pozycje będzie podejmować starania w celu ich zbilansowania. Ta sama dynamika ma miejsce w odwrotnym kierunku. Jeżeli walory są nadmiernie wykupowane, a analiza fundamentalna przyczynia się do powstania trendu spadkowego, większość graczy będzie pośpiesznie wychodzić ze swoich pozycji powodując zalew rynku zleceniami sprzedaży, które będą dawać silny napęd dla ruchu spadkowego, który może być z zyskiem wykorzystany.Gra a rynku walutowym ma wiele aspektów; wymaga wiedzy zarówno fundamentalnej, jak i doświadczenia w zakresie analizy technicznej. Taktyka scalpingu jest możliwa nie tylko w oparciu o dane gospodarcze; może okazać się lukratywna zawsze, jeżeli inwestor zwraca uwagę na dane techniczne jak i fundamentalne. Podobnie jak wszystkie skuteczne przedsięwzięcia w życiu, scalping fundamentalny nie jest sprawą prostą. Potrzeba czasu, aby się go nauczyć, ale ci którym się to uda, odnoszą długotrwały sukces na rynku walutowym.

Write a comment

Comments: 0