Dowiedz się, jak wielkie znaczenie mają kursy wymiany dla traderów - cz. 2


Broker forex eToro

Tak jak wspomnieliśmy w poprzedniej części artykułu, drugą pożyteczną metodą pozwalającą przewidzieć decyzje w sprawie stóp procentowych jest analiza prognoz. Ponieważ ruchy stóp procentowych są stosunkowo łatwe do przewidzenia maklerzy, banki oraz zawodowi inwestorzy z reguły posiadają wspólny pogląd na temat ich wysokości. Inwestorzy z reguły powinni rozpatrywać nie więcej niż cztery do pięciu prognoz (zawierających zbliżone do siebie dane liczbowe) i uśredniać je w celu uzyskania bardziej dokładnych prognoz.

 

Co zrobić, kiedy ogłaszany jest poziom stóp procentowych niezgodny z oczekiwaniami?

 

Niezależnie od tego, jak dobre badanie przeprowadzana inwestor lub z iloma danymi liczbowymi się zapoznał przed ogłoszeniem decyzji o zmianie wysokości stop procentowych, banki centralne zawsze mogą sprawić niespodziankę i obalić wszelkie prognozy i zadziwić wszystkich wprowadzając nieoczekiwane przez nikogo bardzo wysokie lub niskie poziomy stóp procentowych.

W takiej sytuacji warto wiedzieć, w którym kierunku podąży rynek forex. Jeżeli stopy procentowe osiągają wysoki poziom, waluta będzie ulegać aprecjacji, co oznacza wzrost zainteresowania inwestorów jej kupnem. W przypadku cięć stóp, traderzy będą prawdopodobnie pozbywać się danej waluty na rzecz walut z wyższymi stopami procentowymi. Jeżeli uda się taki trend zauważyć:

 

- Należy szybko działać! Rynek zaczyna poruszać się z prędkością światła w przypadku niespodzianek, ponieważ wszyscy inwestorzy rzucają się, żeby kupić lub sprzedać walutę (w zależności od tego, czy mamy do czynienia ze spadkiem lub wzrostem stóp) zanim pozostała część rynku zorientuje się w sytuacji; takie zachowanie, jeżeli jest poprawne, może przyczynić się do odniesienia znaczących zysków.

 

- Należy zachować ostrożność w przypadku nieustabilizowanej (lotnej) zmiany trendu. Odczucia inwestorów z reguły dominują na rynku tuż po ogłoszeniu komunikatu, aby po chwili ustąpić miejsca logice, w związku z czym zmieniony przez chwilę trend ponownie obierze wcześniej ukształtowany kierunek.Poniższy przykład ilustruje wcześniej opisane kroki działania.

 

W lipcu 2008, Bank Nowej Zelandii ustalił stopy procentowe na poziomie 8,25% - jednym z najwyższych poziomów ogłoszonych przez banki centralne. Stopy te były stabilne w okresie poprzedzających czterech miesięcy, gdyż dolar nowozelandzki był bardzo pożądanym przez inwestorów walorem właśnie z uwagi na wysokie stopy.

 

W lipcu, wbrew wszelkim oczekiwaniom, Rada obcięła stopy do poziomu 8%. I chociaż spadek o ćwierć punktu nie wydaje się znaczący, inwestorzy na rynku walutowym przyjęli to, jako oznakę niepokoju banku i obaw przed inflacją i natychmiast przystąpili do wycofywania swoich funduszy lub pozbywania się tej waluty na rzecz innych, o niższym oprocentowaniu.

 

Kurs NZD/USD spadł z poziomu 0.7497 do 0.7414 - łącznie aż o 83 punkty (pipsy) w ciągu zaledwie pięciu do dziesięciu minut. Ci, którzy sprzedali tylko jedną część aktywów tej pary zyskali netto 833 USD w ciągu zaledwie kilku minut. Odwrócenie się trendu nie było długotrwałe i wkrótce na rynku zapanował wcześniejszy kurs wzrostowy. Przyczyną, dla której swobodny spadek nie utrzymał się był fakt, że chociaż nastąpiło obniżenie stóp procentowych, w dalszym ciągu były one wyższe (8%) w porównaniu do większości pozostałych walut.

 

Na marginesie warto podkreślić, że istotne jest, aby być na bieżąco ze wszystkimi ogłoszeniami banków centralnych (po ustaleniu, czy nastąpiła niespodziewania zmiana w poziomie stóp procentowych), aby zrozumieć, w jaki sposób bank postrzega swoje przyszłe decyzje w sprawie stóp procentowych. Po wygaśnięciu krótkotrwałych ruchów, dane zawarte w treści oświadczeń będą często przyczyniać się do ukształtowania nowego trendu walutowego.

Najlepszy broker forex

Śledzenie informacji oraz analiza działań podejmowanych przez banki centralne powinny mieć charakter priorytetowy dla inwestorów, ponieważ instytucje te określają politykę monetarną w danym regionie i tym samym przyczyniają się do zmiany w ruchu cenowym walut. Wraz ze zmianami kursów walut, inwestorzy nabywają zdolności do zwiększania swoich zysków - nie tylko poprzez gromadzenie zysków z carry tradingu (strategii spekulacyjnej polegającej na zadłużaniu się w walucie kraju o niskiej stopie procentowej oraz lokowaniu tak uzyskanych środków w walutę kraju o wysokiej stopie - więcej przeczytasz tutaj.), ale także z rzeczywistych wahań zachodzących na rynku. Szczegółowa analiza może pomóc inwestorom w uniknięciu przykrych niespodzianek i szybko na nie zareagować, jeżeli okażą się niemożliwe do uniknięcia.

Write a comment

Comments: 0