5 trendów i związane z nimi Exchange Traded Funds (EFT), w które warto inwestować w 2013 roku


Opcje binarne ExBino

Długookresowe trendy demograficzne, polityczne oraz ekonomiczne mają charakter globalny i są niezwykle silne; dzięki instrumentom inwestycyjnym EFT inwestorzy mogą dokonywać zyskownych inwestycji w miarę rozwoju tych właśnie trendów.

 

W okresie ostatnich kilku lat, ETFy stały są bardzo popularnym narzędziem pośród aktywnych inwestorów poszukujących możliwości wykorzystywania krótkookresowo źle wycenionych przez rynek walorów. Średni dzienny wolumen obrotu wieloma popularnymi na giełdzie produktami w sposób wyraźny wskazuje, że ETFy są powszechnie wykorzystywane przez inwestorów jednodniowych, którzy swoje pozycje utrzymują przez okresy liczone raczej w minutach, niż w latach.

 

Rzecz jasna ETFy w dalszym ciągu pozostają mocnymi narzędziami w rękach tej grupy, dla której zostały pierwotnie przeznaczone i zaprojektowane, tzn. długookresowych inwestorów typu buy-and-hold (kup-i-trzymaj). Dla inwestorów zakładających dłuższy horyzont inwestycyjny, ETFy oferują możliwość wpasowania się w tę dość intrygującą tezę, która zostanie zweryfikowana na przestrzeni następnych kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu lat bez konieczności prowadzenia badań poszczególnych spółek lub podejmowania ryzyka związanego z wybraną jednostką.

 

W dalszej części artykułu przedstawiamy zarys ogólny pięciu długofalowych trendów, które zgodnie z oczekiwaniami, mają odegrać ważną rolę w okresie ciągu następnych dziesięcioleci. Chociaż każda z inwestycji może podlegać okresowym wahaniom, wydają się one charakteryzować unikalną cechą wzrostową, o ile związane z nimi długookresowe trendy obiorą przewidywany kierunek.

Exbino - borek opcji binarnych


Procesy urbanizacyjne w Indiach oraz wzrost klasy średniej

 

Trend: Podobnie, jak w przypadku innych rynków wchodzących, Indie obecnie przechodzą proces głębokich zmian demograficznych. Ludność w tym kraju migruje z obszarów wiejskich do miast w zawrotnym tempie. Obecnie jedynie ok. 31% populacji zamieszkuje obszary zurbanizowane, szacuje się jednak, że liczba ta wzrośnie do 40% w okresie do roku 2030. W liczbach bezwzględnych przekłada się to na 225 milionów mieszkańców miast w ciągu następnych 20 lat.

 

Konsekwencje procesu urbanizacji są poważne. W miarę napływu ludności do miast, wielu nowoprzybyłych zdobywa lepszą pracę awansując społecznie do statusu klasy średniej i po raz pierwszy w życiu zaczynają uzyskiwać własny dochód. Wzrost liczebności tej klasy przyczynia się do lawinowego popytu samochody, telewizory oraz inne dobra konsumpcyjne; uważa się, że ten sektor rynku będzie kontynuować trend wzrostowy w dającej się przewidzieć przyszłości.

 

ETF: Na rynku indyjskim działa kilka rodzajów ETF (oraz indyjski ETN). Jednak prawdopodobnie, najbardziej interesującym sposobem włączenia się w omawiany trend jest przystąpienie do EG Shares India Consumer ETF (INCO). Fundusz ten stanowi konglomerat 30 największych spółek konsumenckich w Indiach I udostępnia akcje producentów artykułów higieny osobistej, samochodów, przemysł rozrywkowy, odzieżowy, hotelarski oraz tytoniowy. Innymi słowy, w skład portfela INCO wchodzą spółki, które z pewnością będą przynosić zyski w związku ze stale zwiększającym się poziomem wydatków na ich wyroby oraz wzrostem klasy średniej.

Opcje binarne oraz broker rynku walutowego ExBino

Powojenny wyż demograficzny (Baby Boomers) idzie na emeryturę

 

Trend: Najmłodsi przedstawiciele wyżu obecnie dobiegają 70-tki, a w ciągu najbliższych dwóch dziesięcioleci, wielu spośród 79 milionów Amerykanów urodzonych w latach 1946 - 1964 przejdzie na emeryturę. Trend ten z pewnością silnie odbije się na amerykańskim rynku pracy, gdyż znaczna część siły roboczej zwolni miejsca pracy udostępniając je młodszym pokoleniom.

 

Trend ten będzie mieć także silny wpływ na koszty opieki medycznej w Stanach Zjednoczonych. Starzejące się społeczeństwo oznacza większe zapotrzebowanie na produkty i usługi związane z ochroną zdrowia. Poza różnymi prawnymi i politycznymi inicjatywami, może on przynieść skutki w postaci potencjalnego znaczącego wzrostu rentowności inwestycji w sektor opieki zdrowotnej.

 

ETF: Wiele funduszy specjalizujących się w kategorii opieki zdrowotnej oraz biotechnologii będzie z pewnością przynosić zyski w związku ze zwiększonymi wydatkami na cele medyczne ponoszonymi przez starzejące się społeczeństwo w okresie najbliższych 20 lat. Vanguard Health Care ETF (VHT) jest tutaj bardzo interesująca opcją; fundusz ten dysponuje bardzo szerokim doskonale wyważonym portfelem (niemal 300 spółek) oraz wykazuje współczynnik kosztów na poziomie zaledwie 0.19%.

 

Część druga artykułu Exbino - borek opcji binarnych

Write a comment

Comments: 0