5 trendów i związane z nimi Exchange Traded Funds (EFT), w które warto inwestować w 2013 roku - cz. 2


Broker eToro

Spadek ludności w Rosji

 

Trend: Jak wspomnieliśmy wcześniej, wykorzystywanie trendów demograficznych zachodzących w Indiach może przynieść bardzo korzystne skutki. Niestety, nie odnosi się do każdego innego rynku wschodzącego.

 

W chwili obecnej, Rosja doświadcza silnego spadku liczby ludności, który może wywrzeć silny wpływ na gospodarkę tego kraju w następnych latach. Liczba ludności w Rosji spadła o ok. 2.3 milionów ludzi w okresie ostatnich dziesięciu lat, któremu towarzyszył jednoczesny wzrost średniego wieku mieszkańców z 37 do 39 lat. Liczba małżeństw także spadła przy wzrostowym wskaźniku rozwodów.

 

Z punktu widzenia ekonomii, spadek liczby ludności może być kłopotliwy. Siła robocza Rosji starzeje się, co stanowi szczególne wyzwanie pod w kontekście wypełniania wolnych miejsc pracy i przyciągania inwestycji zagranicznych. Ponadto, mniej ludności oznacza także spadek dochodów dla dużej grupy firm.

 

ETF: jednym ze sposobów wykorzystania tego trendu jest zmniejszenie inwestycji na rynku rosyjskim w ramach portfela długookresowego. Interesującą opcją ETF w tym obszarze jest First Trust BICK Index Fund (BICK) - przewrotna wersja powszechnie znanego bloku gospodarek BRIC, w której ekonomia rosyjska została zastąpiona południowo-koreańską. Wzrost populacji w tym regionie następuje bardzo powoli, ale z pewnością jest to pozytywny obszar.

 

Wykorzystanie BICK, jako głównego źródła inwestycji na rynkach wschodzących pozwoli inwestorom uniknąć rosyjskiego "bagna" demograficznego i odejście w kierunku bardziej obiecujących rynków.Inwestuj u najlepszych brokerów

Rosnący udział gazu ziemnego w rynku

 

Trend: Wraz z każdym nowo odkrytym złożem, rośnie prawdopodobieństwo, że gaz ziemny stanowi najlepszą opcję, która może zastąpić ropę w bilansie energetycznym gospodarstw domowych. W okresie ostatnich kilkunastu lat odnotowano lawinowy wzrost liczby źródeł tego paliwa na terenie Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że dostępne jest ono w dużej ilości, po atrakcyjnych cenach oraz generuje "czystą" energię.

 

Oczekuje się, że wykorzystanie gazu ziemnego wykaże się najszybszym wzrostem w porównaniu z innymi paliwami kopalnymi w okresie do 2030 r. Podobna sytuacja wystąpi na rynkach wschodzących. BP szacuje, że popyt na to paliwo w Chinach będzie wykazywać się rocznym przyrostem przekraczającym 7,5%. Ropa nie wypada z rynku, ale wzrostu użycia gazu ziemnego nie można już kwestionować.

 

ETF: Istnieje wiele funduszy oferujących spółki wydobycia gazu ziemnego na rynku, ale strategie oparte na transakcjach futures, które są stosowane w przypadku tych produktów są trudne do realizacji w przypadku portfela długookresowego.

 

Z drugiej strony First Trust ISE Revere Natural Gas Index Fund (FCG) oferuje wyjątkową możliwość wykorzystania korzyści wynikających z wzrostu popytu na gaz ziemny. Fundusz ten gromadzi akcje spółek z sektora gazu ziemnego obejmując spółki zajmujące się poszukiwaniem złóż oraz wydobyciem tego cennego paliwa. Dzięki temu, FCG umożliwia inwestorom wybieranie pozycji, które będą przynosić zyski dzięki wzrostowi rynku gazu naturalnego bez konieczności stosowania uciążliwej strategii opartej na transakcjach futures.

Handel walutami

Aprecjacja chińskiego juana

 

Trend: Od wielu lat wartość chińskiego juana jest kontrowersyjnym tematem, któremu towarzyszy rosnący nacisk społeczności międzynarodowej na dopuszczenie przez Pekin możliwości wahań kursu tej waluty. I chociaż postęp w tej materii jest boleśnie wolny, obecnie Chiny wydają się bliskie podjęcia decyzji w sprawie umożliwienia stopniowej aprecjacji swojej waluty w stosunku do dolara amerykańskiego. I chociaż aprecjacja będzie raczej na umiarkowanym poziomie, sytuacja, w której za 1 juana będzie można kupić więcej dolarów niż ma to miejsce obecnie wydaje się na przestrzeni kolejnych kilku lat niemożliwa do uniknięcia.

 

ETF: W chwili obecnej na rynku działają trzy ETFy, za pośrednictwem których można nabyć obligacje denominowane w juanach takie, jak np. PowerShares Chinese Yuan Dim Sum Bond Portfolio (DSUM). Fundusz ten skupia ok. 35 różnych rodzajów walorów z uwzględnieniem instrumentów wyemitowanych przez rząd chiński oraz niektóre zachodnie korporacje. Przy stopie rentowności (yield to maturity) powyżej 5%, DSUM stwarza także możliwość zrealizowania części bieżących zysków przy jednoczesnym korzystaniu z długookresowej aprecjacji tej waluty.Write a comment

Comments: 0