Jak opracować harmonogram inwestycyjny - część 2


Apari broker walutowy

Nakładanie sie godzin otwarcia poszczególnych rynków

 

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, najlepsze godziny handlu są wtedy, gdy godziny pracy poszczególnych giełd nakładają się na siebie. Takie nakładki oznaczają wyższe przedziały cenowe i więcej możliwości inwestycyjnych. Poniżej, przyglądamy się z bliska trzem nakładkom godzinowym, jakie mają miejsce codziennie:

 

- Nowy Jork/Londyn (8 rano do południa): Największe nałożenie się godzin pracy poszczególnych rynków ma miejsce w trakcie godzin pracy na rynku forex w Stanach Zjednoczonych i Londynie. Zdaniem Kathy Lien, ponad 70% wszystkich transakcji ma miejsce w godzinach, w których działanie giełdy londyńskiej i nowojorskiej pokrywa się, ponieważ dolar amerykański oraz euro to dwie najpopularniejsze wśród inwestorów waluty. Jeżeli inwestor szuka najbardziej optymalnego czasu do gry giełdowej (kiedy występuje duża lotność), to jest to zarazem idealny czas do inwestowania.

 

- Sydney/Tokio (2 do 4 rano): jest to okres, w którym nie występuje tak duża lotność cenowa, jak podczas nakładki nowojorsko-londyńskiej, ale w dalszym ciągu stwarza możliwość handlowania w czasie większych wahań kursowych (fluktuacji pip). Najlepszą walutą, w jaką warto inwestować w tym czasie jest para EUR/JPY, gdyż oba walory stanowią główne waluty, na które ma wpływ działanie obu giełd.

 

- Londyn/Tokio (3 do 4 rano): W czasie tej nakładki dzieje się najmniej spośród wymienionych trzech z uwagi na godziny, w których ona ma miejsce (większość amerykańskich inwestorów w tym czasie śpi…); ponadto, trwająca zaledwie jedną godzinę nakładka nie stwarza wielu możliwości do obserwacji zmian w kursach walut.Alpari - dobry broker forex

Publikacje danych gospodarczych

 

Chociaż zrozumienie, w jaki sposób działają rynki oraz korzyści płynących z godzin, w których działają równolegle może stanowić wsparcie dla inwestora w procesie opracowywani harmonogramu inwestycyjnego, istnieje jeden czynnik, o którym nie należy zapominać: publikacje danych gospodarczych.

 

Sensacyjne dane ekonomiczne mogą nadać ogromnego przyśpieszenia normalnie nieco uśpionemu rynkowi. Po ogłoszeniu istotnych danych ekonomicznych - zwłaszcza takich, które nie są zgodne z oczekiwaniami i prognozami - waluty mogą stracić lub zyskać na wartości w ciągu zaledwie kilku sekund.

 

Nie mniej jednak sam fakt, że codziennie we wszystkich strefach czasowych publikowane są liczne raporty z gospodarki, które wydają się mieć wpływ na wszystkie waluty, nie oznacza jeszcze, że inwestor musi ze wszystkimi zapoznawać się. Ważne jest, aby nadać odpowiednie priorytety tym doniesieniom, w taki sposób, aby najważniejsze były obserwowane na bieżąco, a mniej ważne po prostu monitorowane na wypadek niespodzianek.

 

Niektóre z istotnych informacji, które należy śledzić obejmują:

  • Decyzje w sprawie stóp procentowych
  • Dane dotyczące indeksu cen konsumenckich
  • Deficyt w wymianie handlowej
  • Poziom konsumpcji
  • Spotkania banków centralnych
  • Wskaźnik zadowolenia konsumentów z sytuacji ekonomicznej
  • Dane dotyczące PKB
  • Wielkość bezrobocia
  • Wskaźnik transakcji na rynku detalicznym

Budując harmonogram inwestycyjny, istotne znaczenie ma ustanowienie równowagi pomiędzy godzinami nakładania się pracy poszczególnych rynków oraz doniesieniami z gospodarki. Inwestorzy, którzy chcą podnieść swoje zyski, powinni raczej inwestować w godzinach występowania większych ruchów cenowych, obserwując jednocześnie, kiedy i jakie informacje gospodarcze są publikowane. Równowaga ta umożliwia krótko i pełnowymiarowym inwestorom ustalenie harmonogramu, który zapewni im spokój działania dzięki świadomości, że możliwości nie wymykają im się z rąk, gdy tylko przestaną na chwilę obserwować rynek.Write a comment

Comments: 0