Trading w oparciu o dane gospodarcze


easyforex broker walutowy

Jedną z zalet inwestowania na rynku walutowym jest fakt, że rynek ten jest dostępny przez 24 godziny na dobę (od 5 rano czasu EST w niedzielę, aż do 4 rano czasu EST w piątek). Publikacje danych ekonomicznych zdają się być jednym z najsilniejszych katalizatorów krótkotrwałych ruchów cenowych na każdym rynku; mają też szczególne odniesienie do rynku walutowego, który reaguje nie tylko na informacje dotyczące amerykańskiej gospodarki, ale także doniesienia z pozostałych regionów świata. Mając możliwość inwestowania w osiem głównych walut oraz najmniej 17 pochodnych u większości brokerów walutowych, zawsze znajdzie się jeszcze informacja, która nie została jeszcze opublikowana i którą inwestorzy mogą wykorzystać dla zajęcia wybranych pozycji.

 

Generalnie, codziennie, publikowanych jest co najmniej siedem rodzajów informacji dotyczących ośmiu głównych walut lub krajów, które są zawsze pilnie obserwowane. A zatem dla tych inwestorów walutowych, którzy swoje decyzje inwestycyjne opierają na doniesieniach gospodarczych, otwiera się mnóstwo możliwości. W tym artykule zastanawiamy się kiedy i jakie informacje są ujawniane, które z nich mają istotne znaczenie dla graczy giełdowych oraz w jaki sposób podejmować decyzje w oparciu o te dane rynkowe.

Poniżej przedstawiamy listę ośmiu głównych walut:

 

1. Dolar amerykański (USD)

2. Euro (EUR)

3. Funt brytyjski (GBP)

4. Jen japoński (JPY)

5. Frank szwajcarski (CHF)

6. Dolar kanadyjski (CAD)

7. Dolar australijski (AUD)

8. Dolar nowozelandzki (NZD)

 

Jest to tylko przykład niektórych pochodnych par walut, o nieco większej płynności, jakie można uzyskać dzięki kombinacji wyżej wymienionych walut:

 

1. EUR/USD

2. USD/JPY

3. AUD/USD

4. GBP/JPY

5. EUR/CHF

6. CHF/JPYeasyforex broker walutowy forex

Jak widać z powyższych zestawień, waluty w które można inwestować obejmują cały świat. Oznacza to, że można samodzielnie wybrać waluty oraz informacje gospodarcze, na które traderzy będą zwracać szczególną uwagę. Nie mniej jednak panuje generalna zasada wynikająca z faktu, że ponieważ dolar amerykański znajduje się po drugiej stronie 90% par wszystkich walut będących w obrocie, informacje z rynku amerykańskiego wydają się mieć najbardziej oczywisty wpływ na rynek.

 

Inwestowanie w oparciu o dane ekonomiczne jest trudniejsze, niż mogłoby sie to wydawać. Nie tylko istotnego znaczenia nabierają dane z odnoszących się do przyszłości prognoz ekonomicznych, ale także plotki oraz zmiany przewidywań. Niektóre z informacji są ważniejsze od innych; mogą one być mierzone pod kątem znaczenia kraju upubliczniającego dane, jak i istotności samych informacji w odniesieniu do innych danych ogłaszanych równolegle.

Kiedy publikowane są dane gospodarcze?

 

Wykres 1 zawiera informacje na temat przybliżonego czasu (EST) publikacji najważniejszych dla każdego z niżej wymienionych krajów informacji gospodarczych. Są to także godziny, w których należy zwracać szczególną uwagę na rynki, jeżeli gracz planuje ustalenie strategii w oparciu o doniesienia gospodarcze.

Wykres uwalniana danych ekonomicznych
Wykres 1: Godziny ogłaszania istotnych danych ekonomicznych przez ważniejsze gospodarki światowe.
broker walutowy forex

Jakie informacje mają kluczowe znaczenie?

 

Opierając strategię tradingową na informacjach z rynku, należy przede wszystkim zapoznać się z terminarzem informacji przewidzianych do publikacji w danym tygodniu. Następnie, należy wyselekcjonować informacje, które mają znaczenie dla inwestora. Generalnie rzecz biorąc, najważniejsze informacje gospodarcze dla danego kraju są następujące:

 

1. Decyzje w sprawie stóp procentowych

2. Indeks sprzedaży detalicznej

3. Poziom inflacji (ceny konsumenckie lub producentów)

4. Stopa bezrobocia

5. Poziom produkcji przemysłowej

6. Badanie nastrojów na rynku

7. Wskaźnik optymizmu konsumentów

8. Bilans handlowy

9. Badania dotyczące sektora produkcji

 

W zależności od bieżącej sytuacji w gospodarce, względne znaczenie tych zmian może ulegać wahaniom. Na przykład, w danym miesiącu bezrobocie może mieć większe znaczenie, niż poziom wysokość wymiany handlowej, czy decyzje w sprawie stop procentowych. Dlatego istotnego znaczenia nabiera obserwacja tego, na czym aktualnie skupiona jest uwaga rynku.

Write a comment

Comments: 0