Trading w oparciu o dane gospodarcze część 2


Easy Forex broker walutowy w poradniku forex

Jak długo trwa dana reakcja?

 

Według badania przeprowadzonego przez Martina D.D. Evansa oraz Richarda K. Lyonsa opublikowanego przez Journal of International Money and Finance (2004), rynek może absorbować lub zmieniać zachowanie jeszcze przez wiele godzin, jeśli nie dni po ogłoszeniu istotnych danych ekonomicznych. Badanie dowiodło, że wpływ publikacji na zyski widoczny jest w pierwszym i drugim dniu, chociaż ich skutki obserwuje się jeszcze do czwartego dnia. Także ich związek ze składanymi zleceniami jest wciąż bardzo wyraźny jeszcze w trzecim i zauważalny w czwartym dniu.

W jaki sposób wykorzystywać informacje w opracowywaniu strategii inwestycyjnej?

 

Najbardziej popularną strategią podejmowania decyzji na podstawie informacji gospodarczych jest wyszukiwanie okresu konsolidacji ze znacznym wyprzedzeniem, na długo zanim zauważą to inni gracze i prowadzenie gry na przełamanie. Można tego dokonać inwestując krótko w ciągu dnia, jak i zawierając transakcje jednodniowe. Przyjrzyjmy się wykresowi 2 dla przykładu. Po słabym wrześniu, rynek wstrzymywał oddech, aby nabrać pary do gry w październiku i przygotować się na listopadową publikację danych. Na 17 godzin przed ich ujawnieniem, kurs EUR/USD balansował w wąskim przedziale 30 pipsów. Dla inwestorów opierających swoją strategię na tego typu zachowaniach, stanowiłoby to ogromną możliwość podjęcia gry na przełamanie, zwłaszcza, że prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtownego skoku w górę w tym okresie było niezmiernie wysokie.

Wcześniej wspominaliśmy już, że wykorzystywanie informacji w celach inwestycyjnych jest zadaniem trudniejszym, niż mogłoby się wydawać. Dlaczego? Główną przyczyną jest lotność zachowań. Można wykonać poprawny ruch, ale zatrzymać się w pewnym momencie lub też doświadczyć sytuacji, w której rynek nie będzie już mieć siły, żeby ten dany trend utrzymać. 

Broker forex

W celu zilustrowania problemu przyjrzyjmy się pewnemu przykładowi. Opisuje on aktywność inwestorów po ogłoszeniu danych w celu wykazania, jak trudne może być inwestowanie na podstawie danych z rynku. 4 listopada 2005 r. rynek oczekiwał, że w gospodarce amerykańskiej powstanie 120.000 miejsc pracy; niestety w rzeczywistości okazało się, że tych miejsc utworzono zaledwie 56.000. Tak olbrzymi zawód doprowadził do 60 pipsowej wyprzedaży dolara na rzecz euro w ciągu pierwszych 25 minut po ogłoszeniu tych danych.

 

Nie mniej jednak, trend wzrostowy dolara był na tyle silny, że zyski szybko przybrały kierunek odwrotny i już godzinę później para EUR/USD pobiła swój wcześniejszy rekordowo niski poziom osiągając najniższy w okresie ostatniego 1.5 roku kurs w stosunku do dolara. Dla inwestorów stosujących strategię przełamania pojawiło się wiele możliwości, jednakże wzrostowy trend dolara był tak silny, że nawet tak złe dane dotyczące zatrudnienia nie były w stanie zaszkodzić i spuścić powietrza w tym wyścigu walutowym. Należy jednak pamiętać o jednym - zyskowi powinien towarzyszyć silny trend wzrostowy.

Czy można uniknąć ryzyka lotności trendu po ogłoszeniu informacji i stosując taktykę wykorzystywania informacji z gospodarki?

 

Odpowiedzią na wykorzystanie przełamania lotności bez konieczności stawienia czoła ryzyku odwrócenia się trendu jest handlowanie opcjami walutowymi typu FX SPOT. Wielu brokerów oferuje różnorodne i bardzo egzotyczne opcje. Opcje te generalnie charakteryzują się pewnymi poziomami oporu i mogą być zyskowne lub przynosić straty w zależności od tego, czy linia oporu zostanie przełamana, czy nie. Wysokość wypłat jest wcześniej ustalana, a premia lub cena opcji jest zależna od zysków. Poniżej przedstawiamy listę najbardziej popularnych egzotycznych opcji, które można wykorzystywać stosując taktykę wykorzystywania informacji gospodarczych:

 

Opcja binarna double one-touch

Opcja one-touch

Opcja double no-touchWalutowy broker na rynku forex

Opcja double one-touch posiada dwa punkty oporu. Aby opcja mogła przynosić zyski i aby inwestor mógł je zrealizować, przed jej wygaśnięciem jeden punkt oporu musi być przełamany. Jeżeli żadna z barier nie zostanie przełamana przed wygaśnięciem opcji, wygasa ona jako bezwartościowa. Opcja double one-touch jest to doskonała opcja umożliwiająca inwestowanie na podstawie ogłaszanych informacji gospodarczych ponieważ umożliwia nieukierunkowaną grę na przełamanie. Tak długo, jak następuje przełamanie linii oporu - nawet jeżeli kurs ulegnie zmianie - zysk jest wypłacany inwestorowi.

 

Opcja one-touch posiada tylko jeden punkt przełamania, który generalnie czyni ją nieco mniej kosztowną, niż opcja double one-touch. Stosuje się w tym przypadku te same kryteria - wypłat dokonuje sie jedynie wtedy, gdy przed wygaśnięciem opcji nastąpi przełamanie linii oporu. Warto zakupić te opcję, jeżeli inwestor posiada wyrobiony pogląd na to, czy dane będą powyżej, czy poniżej oczekiwań i prognoz rynkowych.

 

Opcja double no-touch stanowi dokładne przeciwieństwo opcji double one-touch. Istnieją tu także dwie linie oporu, ale w tym przypadku, żadna z barier nie może zostać przełamana przed wygaśnięciem opcji - w przeciwnym razie nie następuje wypłata. Opcja ta jest bardzo korzystna dla tych inwestorów, którzy uważają, że informacje gospodarcze nie przyczynią się do powstania wyraźnego przełamania dla danej pary walut oraz że trend do poruszania się w oznaczonym przedziale zostanie utrzymany.Walutowy broker na rynku forex

Opcje FX SPOT stanowią bardzo dobrą alternatywę dla tych, którzy nie obawiają się chłosty w związku nieprzewidzianą lotnością kursów, dopóki nie zobaczą, że cena opcji spot nie porusza się w pożądanym przez nich kierunku.

 

Jak mieliśmy okazję się przekonać rynek walutowy jest szczególnie podatny na krótkookresowe zmiany wywołane ogłoszeniem danych gospodarczych zarówno z rynku amerykańskiego, jak i pozostałych części świata. Aby skutecznie inwestować na rynku walutowym w oparciu o te dane, należy przede wszystkim pamiętać o terminach publikacji danych, ich rodzaju, o tym, które informacje są istotne w danych warunkach ekonomicznych i oczywiście o tym, w jaki sposób inwestować w oparciu o dane wywołujące ruch cenowy na rynku walutowym. Inwestorzy mają możliwość skorzystania z różnorodnych opcji egzotycznych, o ile chcą grać na przełamanie lotności bez konieczności ponoszenia ryzyka trendu odwrotnego; należy prowadzić bieżącą obserwację rynku i zapoznawać się z najnowszymi publikacjami danych, a nagrody będą obfite.

Write a comment

Comments: 0