Wygrywanie strategii na przełamanie (momentum strategy) 2


broker rynku walutowego

Bardzo prostym bezpośrednim wyjaśnieniem działania wskaźnika ADX jest fakt, że jest to miara siły głównego trendu pozwalająca także ustalić czy i jaki ruch wykonuje rynek. ADX jest mierzony w skali 0 do 100. Niska wartość ADX (generalnie mniej niż 20) może wskazywać na rynek z niskim wolumenem obrotów, w którym nie zarysowuje się wyraźny trend; przecięcie na poziomie powyżej 20 punktów, z drugiej strony, może wskazywać na uruchomienie się trendu (wzrostowego lub spadkowego).

 

Jeżeli ADX jest na poziomie powyżej 40 zaczyna spadać, może to oznaczać spowolnienie bieżącego trendu. Wskaźnik ten może być także wykorzystywany w celu zidentyfikowania rynków, na których nie zaznaczył się wyraźny trend lub gdzie występuje osłabienie bieżącego trendu. Chociaż kierunek rynku ma znaczenie w kalkulacjach inwestorów, należy pamiętać, że ADX nie jest wskaźnikiem kierunku.Najlepszy broker rynku walutowego forex

Przyjmując to wyjaśnienie, możemy zauważyć, że ADX na naszym wykresie Gap pokazuje zdecydowaną siłę trendu na koniec października. 1 listopada, wartość ADX wynosi 20.03. Przy średnich kroczących wskazujących pierwsze sygnały kupna w naszej strategii oraz przy wzroście wolumenu, który następuje się w tym samym czasie, potwierdzenie jest oczywiste, gdyż wartość ADX przekracza poziom 20: gracze powinni posiadać tę pozycję.

 

Brak jasności odnośnie do wyraźnego sygnału kupna utrzymuje się do marca tego samego roku. W tym dniu, w którym średnie kroczące generują oczywisty sygnał kupna, ADX spada do poziomu 18.64, po przekroczeniu poziomu 20 w poprzedzającym tygodniu. Inwestorzy opuszczają tę pozycję, który to ruch zaznacza się w spadkowym trendzie wolumenu, a ADX potwierdza przełamanie trendu.

 

Znaczenie strategii momentum polega na zrozumieniu podanych przykładów oraz w sposobów, w jaki wysyła ona informacje na temat momentu, w którym należy zająć lub wyjść z pozycji na rynku. Potwierdzenie decyzji ma kluczowe znaczenie; jeżeli jest ściśle przestrzegana, strategia ta umożliwia uzyskanie większych zysków i, co ważniejsze, większy spokój inwestowania.

 

Część 1

Write a comment

Comments: 0