Podstawy przepływów finansowych


Broker EasyForex

Użytecznym kierunkiem analizy każdego adepta analizy technicznej jest badanie wskaźników, umożliwiających każdemu inwestorowi ostre wejście oraz wyjście w ramach zbudowanych przez siebie programów inwestycyjnych. Artykuł ten pozwala zapoznać się z nieco bliższej perspektywy z przepływem środków finansowych. Marc Chaikin opracował model przepływów finansowych, który wykorzystuje zarówno cenę jak i wolumen w celu zarejestrowania nieco bardziej kompletnego obrazu ruchów cenowych danego waloru.

 

Co to są przepływy finansowe?

 

Dostawca oprogramowania Tradestation 7 opisuje przepływ pieniędzy w następujący sposób: "[Przepływ] jest to wskaźnik, który pozwala obliczyć zindeksowaną wartość bazową w oparciu o cenę i wolumen dla danej liczby świeczek określonej w danych wejściowych długości. Obliczenia są dokonywane dla każdej ze średnią ceną wyższą niż w przypadku poprzedniej świeczki oraz dla każdej świeczki ze średnią ceną niższą, niż w przypadku poprzednich. Wartości te są następnie indeksowane w celu obliczenia i uzyskania odpowiedniego wykresu przepływu środków. Wykorzystanie zarówno cen jak i wolumenu pozwala spojrzeć na sytuację z innej perspektywy, niż tylko sama cena lub wolumen. Wskaźnik przepływów finansowych pokazuje krytyczne oscylatory i może być pożyteczny podczas identyfikacji warunków nadmiernego zaangażowania lub sprzedaży danego waloru."Broker EasyForex na polski rynku

Spróbujmy przełożyć to wszystko na bardziej przyjazny nam język. Przede wszystkim należy wyjaśnić zjawisko akumulacji/dystrybucji, który jest wskaźnikiem strategii przełamania, który określa przepływ finansowy. Chaikin zrozumiał, że jeżeli akcja zamyka się w punkcie powyżej swojego punktu środkowego w danej sesji, to nastąpiła kumulacja w tym właśnie dniu. I na odwrót, dystrybucja jest zleceniem dnia, jeżeli dana akcja zamknęła się poniżej swojego punktu średniego.

 

Dla matematyka, który tkwi w każdym graczu giełdowym, oznacza to obliczenie średniej, czyli dodanie ceny najwyższej do najniższej w danym dniu i podzielenie przez dwa. Następnie Chaikin wykorzystuje łączne wartości cen i wolumenu w celu zakończenia obliczeń. Stosując 21-dniowy okres dodaje wszystkie kumulacje/dystrybucje, jakie miały miejsce w okresie 21 dni, a następnie dzieli tę liczbę przez wolumen obrotów, który wystąpił w tym samym 21-dniowym okresie.

 

Druga część artykułu - jak wykorzystywać przepływy pieniędzy podczas inwestowania!

Write a comment

Comments: 0