W jaki sposób wykorzystywać przepływ pieniędzy


Inwestuj z najlepszym brokerem forex

Tradestation 7 buduje wskaźnik przepływów finansowych w nieco inny sposób, niż niektórzy autorzy programów dostępnych na rynku, które pozwalają zaobserwować nieco odmienne obrazy.

 

Na wykresie Ross Stores (Nasdaq: ROST), przepływ finansowy jest mierzony w okresie 14-dniowym. Wykres jest tak sformatowany, aby pokazywać nadmierne zaangażowanie i nadsprzedaż w tej kwestii. Zarówno nowi adepci sztuki inwestowania, jak i weterani mogą bawić się okresami w celu uzyskania lepszej perspektywy rynku. I chociaż niekiedy bywa to bolesna lekcja, może jednak okazać się opłacalna. Nie ma nic złego w wykorzystywaniu krótszego okresu oraz stosowaniu nieco bardziej agresywnej strategii okresowo.

 

Na wykresie stosujemy format 80/20 w celu odzwierciedlenia nadmiernego zaangażowania (80) pozycji oraz nadmiernej sprzedaży (20). Niekiedy można również napotkać format 70/30.

 

Pierwszy zacieniony obszar występuje w lub w okolicach trzeciego tygodnia października 2002, przepływ pieniędzy kieruje się powyżej linii 80 i tym samym wskazuje na nadmierne wykupy: jak widać w części dotyczącej ceny na wykresie, Ross Stores osiągnął wartość szczytową w punkcie $45.50 przed rozpoczęciem trendu spadkowego do wartości $41.75 w ciągu zaledwie kilku dni obrotów. Druga nadmiernie wykupowana pozycja na tym wykresie widoczna jest 3 stycznia 2003r. i w tym też czasie wartość akcji wzrosła do poziomu $48.00, a następnie przez okres sześciu tygodni spadła do poziomu ok. $33. W dalszym etapie na poziom $33 lub w jego okolicy, widać wartość wskazującą na nadsprzedaż znajdującą się w kolejnym zacienionym obszarze.broker forex

Analizując wykres Ross Stores z nieco bliższej perspektywy, widzimy, że okres od momentu nadsprzedaży pozycji pod koniec lutego do końca wyznaczonego okresu jest na tym wykresie bardzo interesujący. Jeżeli Inwestor korzystał z przepływu środków, jako jedynego wskaźnika wejścia i wyjścia z pozycji i nabył akcje Ross na ostatnim punkcie nadsprzedaży to pod koniec lipca mógł odnotować zysk rzędu, co najmniej 30%. Wskaźnik nie przekroczył wartości 80 i przez większość czasu oscylował wokół średniego przedziału 40 do 60 na naszym wykresie. Widać tutaj także zarysowany wzór wyższych i niższych poziomów wysokich i niskich w okresie czteromiesięcznego wzrostu.

 

Kilka przestróg

 

W procesie inwestycji giełdowych należy zawsze brać pod uwagę inne wskaźniki wspierające decyzje o zajęciu lub wyjściu z danej pozycji oraz pamiętać o tym, że silne przyrosty często wskazują na możliwość szybkiego osiągnięcia punktów maksymalnych. Co więcej, luki w ruchach cenowych mogą stanowić kolejny problem, o którym trzeba pamiętać: przepływ określany jest, jako średnia wartość ruchu cenowego, ale jeżeli występują duże luki to średnia wartość nie może być obliczona, a dane dotyczące przepływu ulegają zniekształceniu.

 

Przedstawiliśmy tylko uproszczony obraz bardzo złożonego wskaźnika. Chociaż przepływ pieniędzy może być doskonałym narzędziem pozwalającym zidentyfikować pozycje nadmiernie wykupowane lub sprzedawane, jego silna zależność of kumulacji /dystrybucji może zniekształcać dane, jeżeli brakuje punktu środkowego. Należy pamiętać zawsze o tym, aby wykorzystywać sygnały generowane przez inne wskaźniki w celu weryfikacji punktów wejścia i wyjścia.

Write a comment

Comments: 0