Wprowadzenie do strategii inwestowania partyzanckiego


Broker forex etoro

Strategia inwestowania partyzanckiego

 

Inwestowanie partyzanckie funkcjonujące pod angielską nazwą "guerrilla trading," zgodnie z tym co sugeruje barwna nazwa, odnosi się do strategii inwestycyjnej, z której korzystają zręczni inwestorzy wchodzący i wychodzący z rynku forex w krótkich okresach czasu. Taka taktyka inwestowania ma na celu generowanie szybkich zysków i minimalizowanie ryzyka do zera. Cechą charakterystyczną dla inwestowania partyzanckiego jest handlowanie na bardzo krótkie okresy czasu, krótsze nawet od inwestorów posługujących się strategią scalpingu. Mało tego, inwestorzy posługujący się strategią day tradingu, wyglądają przy partyzantach jak inwestorzy długoterminowi. Tylko niektóre automatyczne systemy handlowania posiadają krótsze okresy inwestycyjne od tradera stosującego strategię partyzancką.

 

Ponieważ głównym celem inwestowania partyzanckiego jest wypracowanie małych zysków w wielu transakcjach, sukces inwestora stosującego tę strategię zależy od niskich prowizji, dużego poziomu dźwigni i przede wszystkim od wąskich spreadów. Stąd też inwestowanie partyzanckie, mimo że możliwe do zastosowania na każdym rynku finansowym, najbardziej pasuje do rynku wymiany walut. Zwłaszcza jest ono skuteczne podczas inwestowania w główne pary walut, które charakteryzują się sporą płynnością I niskimi spreadami.Broker na rynku forex etoro

Charakterystyka inwestowania partyzanckiego

 

Głównym założeniem każdego inwestora stosującego tę strategię jest wypracowywanie niskich zysków z każdej inwestycji przy jednoczesnym otwieraniu wielu pozycji w tej samej sesji. W ten sposób całkowity zysk z wszystkich pozycji jest na tyle wysoki, że usprawiedliwia wyższy poziom ryzyka, który niewątpliwie towarzyszy inwestowaniu krótkoterminowemu.

 

Bardzo krótki czas trwania inwestycji: przeciętna inwestycja dla inwestora partyzanckiego trwa co najwyżej kilka minut. Rzadko kiedy ten czas zostaje przekroczony. Wynika to z faktu, że im dłużej trwa dana inwestycja, tym większe istnieje ryzyko, że może ona przynieść inwestorowi stratę.

 

Małe zyski, jeszcze mniejsze starty: podczas inwestowania partyzanckiego wystarczający jest zysk na poziomie 10 do 20 pipsów z pojedynczej pozycji. W przypadku scalpingu inwestorzy czekają na zysk na poziomie 25-50 pipsów. Oznacza to, że przy inwestowaniu partyzanckim trader nie może pozwolić sobie na ryzyko utraty więcej niż kilku pipsów. Przyjmuje się, że nietrafioną pozycję powinno zamykać się już przy pojawieniu się straty na poziomie 5 do 10 pipsów.

 

Duża ilość inwestycji: inwestując zgodnie z tą strategią traderzy mogą otwierać nawet 20-25 pozycji w pojedynczej sesji, jeśli warunki do tak intensywnego handlu są korzystne. Sytuacja taka ma zazwyczaj miejsce po ogłoszeniu istotnych danych z gospodarek światowych, np. po podaniu informacji o ilości nowych miejsc pracy w USA lub po ogłoszeniu danych inwestycyjnych.

 

Analiza techniczna: ze względu na spoglądanie na krótkie okresy czasu podczas inwestowania partyzanckiego traderzy opierają się na analizie technicznej podczas wybierania momentu otwarcia pozycji. Inwestorzy tacy opierają się zazwyczaj na wykresach minutowych przy podejmowaniu decyzji o otwarciu lub zamknięciu pozycji.

 

Tutaj znajduje się dalsza część artykułu...Write a comment

Comments: 0