Stosunek ryzyka do zysku - risk/reward ratio


Co to jest stosunek ryzyka do zysku (tzw. risk/reward Ratio)?

 

Jest to popularny wskaźnik, którego używa większość inwestorów, aby sprawdzić jaki jest stosunek spodziewanego zysku z danej inwestycji do ryzyka, jakim obarczona jest ta inwestycja, a więc zakładany zysk. Stosunek ten wylicza się poprzez podzielenie kwoty, jaką inwestor potencjalnie może stracić w danej inwestycji, jeżeli cena danej pary walut zmieni kierunek (ryzyko) przez kwotę zysku, jakiego inwestor spodziewa się z tej inwestycji w momencie, gdy cena zakupionej pary walut poszła w spodziewanym kierunku i osiągnęła poziom, który zakładaliśmy przed otwarciem pozycji (zysk).Wyjaśnienie pojęcia stosunek ryzyko do zysku

 

Załóżmy, że inwestor kupuje 100 akcji spółki X przy cenie $20 i ustalił polecenie stop-loss na poziomie $15, aby zabezpieczyć się przed stratą większą niż $500. Załóżmy także, że tenże inwestor spodziewa się, że cena akcji spółki X osiągnie poziom $30 w ciągu kilku najbliższych miesięcy. W takim przypadku inwestor ten zamierza zaryzykować po $5 na jednej akcji, aby wypracować spodziewany zysk w wysokości $10 za akcję w momencie zamykania pozycji.

 

Ponieważ inwestor może z tej inwestycji zarobić dwa razy tyle ile zaryzykował wchodząc w tę inwestycję, stosunek ryzyka do zysku wynosi w przypadku jego inwestycji 1:2. Optymalny poziom wskaźnika ryzyka do zysku jest bardzo zróżnicowany w zależności od stosowanej strategii inwestycyjnej. W celu ustalenia optymalnego poziomu wskaźnika ryzyka do zysku dla danej strategii inwestycyjnej konieczne jest przeprowadzenie prób i wyciągnięcie wniosków na podstawie przeprowadzonych eksperymentów.

Write a comment

Comments: 0