Strategie forex w pigułce


Broker forex

1. Wykresy dzienne

 

Inwestycje jednodniowe to prawdopodobnie najbardziej upowszechniony rodzaj aktywnego inwestowania. Bardzo często traktowany jest jako pseudonim aktywnego obrotu. Transakcje jednodniowe, jak sama nazwa wskazuje to sposób inwestowania polegający na nabywaniu i sprzedaży walorów w tym samym dniu. Pozycje są zamykane w dniu, w którym zostały nabyte i żaden walor nie pozostaje w portfelu do następnego dnia. Z reguły, transakcje dzienne są zawierane przez inwestorów zawodowych takich jak specjaliści lub animatorzy rynku (market makers). Jednak handel elektroniczny umożliwił zawieranie tego typu transakcji także początkującym inwestorom.

 

2. Position Trading (Inwestowanie w oparciu o strategię dłuższego przetrzymywania pozycji)

 

Niektórzy gracze uważają tego typu strategię, jako strategię kupna i buy-and-hold, a nie odmianę aktywnego inwestowania. Nie mniej jednak, position trading, może stanowić odmianę aktywnej formy inwestowania, jeżeli jest prowadzony przez zaawansowanego gracza. Position trading prowadzony jest w oparciu o długo - okresowe wykresy - od dziennych po miesięczne - w połączeniu z innymi metodami pozwalającymi na ustalenie obecnego kierunku obranego przez rynek. Ten rodzaj gry może trwać od kilku dni do kilku tygodni, a niekiedy nawet dłużej w zależności od utrzymujących się trendów. Gracze wykorzystujący w swojej strategii trendy szukają kolejnych wzrostów lub spadków, aby ustalić aktualny trend obrany przez dany walor. Wpisując się w daną i poruszając się "na fali" trendu, inwestorzy kierują się wzrostami i spadkami rynku. Gracze wprawdzie podejmują próby ustalenia kierunku, w jakim podąża rynek, ale nie przewidują żadnych poziomów cenowych. Z reguły, tego typu inwestorzy, włączają się w dany trend po jego ustaleniu się, a po załamaniu wychodzą z pozycji. Oznacza to, że w okresach wysokiej lotności rynku, strategia oparta na trendzie jest trudniejsza, a pozycje są z reguły zredukowane.

 

3. Swing Trading

 

Po załamaniu sie trendu, na scenie pojawiają się swing traders. Pod koniec danego trendu, pojawia się z reguły pewna lotność cen w miarę, jak kształtuje sie nowy. Swing traderzy kupują lub sprzedają pozycję wraz ze wzrostem płynności cen. Tego typu transakcje są z reguły przetrzymywane przez okres dłuższy, niż jeden dzień, ale krócej niż pozycje nabywane w ramach strategii panujących trendów. Swing traderzy bardzo często tworzą zestaw zasad obrotu w oparciu o analizę techniczną lub fundamentalną; te reguły lub algorytmy są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić ustalenie momentu wejścia lub zajęcia danej pozycji. Chociaż algorytm swing-trading nie zawsze jest dokładny oraz nie pozwala przewidzieć dokładnych wartości maksymalnych lub dolnych w danym ruchu cenowym, nie wymaga, aby rynek poruszał się w danym kierunku. Rynek ograniczony przedziałami lub niestabilny stanowi zagrożenie dla swing traderów.Broker forex

4. Scalping

 

Scalping to jedna z najszybszych strategii stosowanych przez aktywnych traderów. Polega ona na wykorzystywaniu różnych luk cenowych wynikających z różnic w cenach kupna i sprzedaży lub napływu zleceń. Strategia ta oparta jest głownie na różnicy cen transakcji kupna i sprzedaży lub nabywaniu po cenie oferowanej i sprzedaży po cenie zakupu w celu uzyskania różnicy pomiędzy tymi dwiema wartościami. Scalperzy starają się utrzymać swoje pozycje przez krótki okres czasu i tym samym przyczyniają się do obniżenia ryzyka związanego z daną strategią. Dodatkowo, scalper nie wykorzystuje znaczących ruchów lub ruchów na dużej liczbie akcji; stara się wykorzystywać drobne różnice cenowe i za to częściej obracać mniejszymi liczbami walorów. Ponieważ skala zysków z transakcji jest raczej niska, scalperzy są zainteresowani bardziej płynnymi rynkami w celu podniesienia częstotliwości swoich własnych transakcji. W odróżnieniu od swing traderów, scalperzy lubią rynki bez zawirowań, które nie są podatne na nagłe zmiany cenowe i umożliwiające powtarzanie i wykorzystywanie różnic w cenach bid/ask (Więcej informacji o scalpingu znajdziesz tutaj).

 

Koszty związane z poszczególnymi transakcjami

 

Istnieje powód, dla którego aktywne strategie były w przeszłości wykorzystywane wyłącznie przez profesjonalnych inwestorów. Nie tylko posiadanie wewnętrznego domu maklerskiego przyczynia się do obniżenia kosztów związanych z częstymi transakcjami, ale także zapewnia skuteczniejsze ich przeprowadzenie. Niższe prowizje oraz skuteczność transakcji to tylko dwa elementy, które pozwalają na podniesienie potencjalnych zysków związanych z obraną strategią. Wdrożenie tych strategii wiąże się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi na zakup sprzętu i oprogramowania w uzupełnieniu do danych rynkowych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym. Koszty przyczyniają się, że skuteczność wdrożenia i czerpania zysków z aktywnych strategii inwestycyjnych jest ograniczona w przypadku indywidualnych inwestorów, chociaż nie niemożliwia dla nich do osiągnięcia.

 

Ostateczny efekt

 

Aktywni inwestorzy mogą wykorzystywać jedną lub więcej z wymienionych strategii. Jednakże przed podjęciem decyzji w sprawie wykorzystania tych strategii, ryzyko oraz koszty związane z każdym z nich muszą być zbadane i wzięte pod uwagę.

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Henk Trader (Sunday, 12 January 2014 15:42)

    Świetny artykuł streszczający idee strategii inwestycyjnej.