Zbiór różnych strategii inwestowania na rynku forex


Czy ty możesz inwestować partyzancko?


Inwestuj z EasyForex

Odnoszący sukcesy inwestor stosujący tę strategię musi posiadać następujące cechy i umiejętności:

 

Podejmowanie szybkich decyzji: ponieważ rynek forex jest bardzo niestabilny, inwestor chcący odnosić sukcesy musi posiadać umiejętność szybkiego podejmowania decyzji inwestycyjnych, aby w sprzyjających warunkach mnożyć zyski, a w niekorzystnych warunkach minimalizować straty.

 

Wyłączenie emocji: skuteczni inwestorzy pozostają emocjonalnie niezwiązani ze swoimi inwestycjami. Oznacza to, że odnoszący sukcesy inwestor nie cieszy się z udanych transakcji i nie rozpacza w przypadku porażki - potrafi na chłodno podejmować decyzje odnośnie inwestowania.

Read More 0 Comments

Strategia inwestowania partyzanckiego


Inwestuj u najlepszego brokera forex

Głównym założeniem każdego inwestora w forex stosującego strategię inwestowania partyzanckiego jest wypracowywanie niskich zysków z każdej inwestycji przy jednoczesnym otwieraniu wielu pozycji w tej samej sesji. W ten sposób całkowity zysk z wszystkich pozycji jest na tyle wysoki, że usprawiedliwia wyższy poziom ryzyka, który niewątpliwie towarzyszy inwestowaniu krótkoterminowemu. W artykule wprowadzającym do inwestowania partyzanckiego podaliśmy kilka cech charakteryzyjących ten sposób inwestowania. Do wymienionych wcześniej można dodać jeszcze:

 

Niskie prowizje i spready: ponieważ inwestowanie partyzanckie opiera się na dużej liczbie otwieranych pozycji oraz niskiej stopie zwrotu, jest ono uzależnione od niskiej prowizji i niskich poziomów spreadów. Inwestorzy stosujący tę strategię ograniczają się do inwestowania jedynie w główne pary walut, które charakteryzują się dużą płynnością, a nie w bardziej egzotyczne pary, w których drzemie większy potencjał zysków (ale charakteryzują się mniejszą płynnością).

 

Doświadczeni inwestorzy: inwestowanie partyzanckie stosowane jest głównie przez bardziej doświadczonych inwestorów, którzy posiadają sporą ilość środków na koncie. Nie wynika to z trudności tej strategii, ale po prostu z faktu, że potrzeba większej ilości środków na koncie, aby zabezpieczyć się przed ewentualną zmianą trendu.

 

Kalkulowanie ryzyka: inwestowanie partyzanckie wiąże się z kalkulacją ryzyka. W tej strategii polecenie zamknięcia pozycji ustawia się na zaledwie kilka pipsów. Oznacza to, że w przypadku gwałtownych ruchów na rynku, łatwo o porażkę. Inwestor musi więc dobrze przekalkulować, czy inwestowanie w danym okresie jest opłacalne, czy też wiąże się z za dużym ryzykiem.

Read More 0 Comments

Wprowadzenie do strategii inwestowania partyzanckiego


Broker forex etoro

Strategia inwestowania partyzanckiego

 

Inwestowanie partyzanckie funkcjonujące pod angielską nazwą "guerrilla trading," zgodnie z tym co sugeruje barwna nazwa, odnosi się do strategii inwestycyjnej, z której korzystają zręczni inwestorzy wchodzący i wychodzący z rynku forex w krótkich okresach czasu. Taka taktyka inwestowania ma na celu generowanie szybkich zysków i minimalizowanie ryzyka do zera. Cechą charakterystyczną dla inwestowania partyzanckiego jest handlowanie na bardzo krótkie okresy czasu, krótsze nawet od inwestorów posługujących się strategią scalpingu. Mało tego, inwestorzy posługujący się strategią day tradingu, wyglądają przy partyzantach jak inwestorzy długoterminowi. Tylko niektóre automatyczne systemy handlowania posiadają krótsze okresy inwestycyjne od tradera stosującego strategię partyzancką.

 

Ponieważ głównym celem inwestowania partyzanckiego jest wypracowanie małych zysków w wielu transakcjach, sukces inwestora stosującego tę strategię zależy od niskich prowizji, dużego poziomu dźwigni i przede wszystkim od wąskich spreadów. Stąd też inwestowanie partyzanckie, mimo że możliwe do zastosowania na każdym rynku finansowym, najbardziej pasuje do rynku wymiany walut. Zwłaszcza jest ono skuteczne podczas inwestowania w główne pary walut, które charakteryzują się sporą płynnością I niskimi spreadami.

Read More 0 Comments

Wygrywanie strategii na przełamanie (momentum strategy) 2


broker rynku walutowego

Bardzo prostym bezpośrednim wyjaśnieniem działania wskaźnika ADX jest fakt, że jest to miara siły głównego trendu pozwalająca także ustalić czy i jaki ruch wykonuje rynek. ADX jest mierzony w skali 0 do 100. Niska wartość ADX (generalnie mniej niż 20) może wskazywać na rynek z niskim wolumenem obrotów, w którym nie zarysowuje się wyraźny trend; przecięcie na poziomie powyżej 20 punktów, z drugiej strony, może wskazywać na uruchomienie się trendu (wzrostowego lub spadkowego).

 

Jeżeli ADX jest na poziomie powyżej 40 zaczyna spadać, może to oznaczać spowolnienie bieżącego trendu. Wskaźnik ten może być także wykorzystywany w celu zidentyfikowania rynków, na których nie zaznaczył się wyraźny trend lub gdzie występuje osłabienie bieżącego trendu. Chociaż kierunek rynku ma znaczenie w kalkulacjach inwestorów, należy pamiętać, że ADX nie jest wskaźnikiem kierunku.

Read More 0 Comments

Wygrywanie strategii na przełamanie (momentum strategy)


Najlepszy broker forex

Ile razy podejmowaliście decyzję o inwestycjach w wybrany sektor, a następnie poświęcaliście niezliczoną ilość czasu na analizę fundamentalną lub analizę techniczną w celu wyłonienia spółek/walorów/instrumentów wiodących tylko po to, żeby najeść się strachu podczas składania zlecenia? Strategia na przełamanie pozwala obejść tę przeszkodę.

 

Przykłady strategii

 

Strategia momentum posiada liczne przykłady do wyboru; warto, aby początkujący inwestor przeanalizował jak najwięcej przykładów zanim opracuje odpowiednią podstawę dla przyszłych programów inwestycyjnych. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

 

Średnia wartość indeksu kierunku (ADX) znajduje w trendzie wzrostowym.

 

Wolumen rośnie lub spada.

 

Pojawianie się szybko poruszających się średnich przecinających średnie wolniejsze.

 

Mając w pamięci różnorodne czynniki, nowi inwestorzy muszą opracować odpowiednią strategię testując jednocześnie własny poziom tolerancji [ryzyka] oraz zapoznając się z trendami panującymi na rynku. Rynki, na których panuje długotrwały trend wzrostowy przyciągną osoby, które są nieco bardziej agresywne, niż gracze siedzący na ławkach rezerwowych w związku z zakończeniem lepszej fazy trzyletniego spowolnienia na rynku. Ten właśnie typ rynku pozwala ujawnić najlepsze cechy inwestorów lub graczy, którzy koncentrują się na strategii i mają dostatecznie dużo cierpliwości, aby potwierdzić swoje założenia.

Read More 0 Comments

Strategia Momentum Trading (po wybiciu z formacji) i zachowanie dyscypliny inwestycyjnej


Dobry broker forex

Aby zastosować strategię momentum trading, należy założyć niezmienność decyzji w przypadku pozytywnego rozwoju sytuacji na rynku forex oraz oczekiwanie na spełnienie zakładanych celów, jeżeli nie zostały jeszcze osiągnięte. Strategia przełamania wymaga zachowania żelaznej dyscypliny - jest to rzadka cecha osobowości, która sprawia, że strategia momentum trading jest jednym z trudniejszych sposobów zarabiania na giełdzie lub rynku forex. Przyjrzyjmy się kilku technikom, które mogą okazać się pomocne w tworzeniu indywidualnych systemów skutecznego inwestowania z wykorzystaniem strategii momentum trading.

 

Techniki ustalania momentu wejścia

 

System impulsów opracowany przez dr. Alexandra Eldera umożliwia rozpoznanie sytuacji do zajęcia danej pozycji w trybie momentum trading; oparty jest dwóch wskaźnikach odzwierciedlających dynamikę oraz siłę rynku. Podczas ustalania siły rynku i określenia trendów rosnących i spadkowych można także zastosować wykładniczą średnią kroczącą (EMA). Jeżeli średnia EMA rośnie, rynek wykazuje tendencje rosnące; przy opadającej średniej, rynek przechodzi do fazy spowolnienia. Aby określić dynamikę rynku, inwestor stosuje wykres zbieżności i rozbieżności ruchomych (MACD); jest to oscylator odzwierciedlający kąt zmian trendów zwyżkowych i spadkowych. Jeżeli wykres MACD rośnie oznacza z reguły bardzo silny wzrost. Jeżeli wykres skierowany jest w dół, informuje o nasilającym się trendzie spadkowym.

Read More 1 Comments

Fundamental speed strategy - strategia szybkiego zajmowania i wychodzenia z pozycji w oparciu o ściśle określony reżim ekonomiczny


Poradnik Forex

Fundamental speed - co i jak

 

Strategia fundamental speed polega na śledzeniu kluczowych wskaźników ekonomicznych, które mają bezpośredni wpływ na waluty, którymi obracamy, reagowaniu na publikowane informacje oraz zajmowaniu i wychodzeniu z pozycji w sposób systematyczny. Poniżej przedstawiamy krok po kroku zarys ogólny strategii:

 

1. Koncentracja na informacjach ekonomicznych istotnych dla znaczącego obszaru rynku

 

Codziennie, na całym świecie publikowane są liczne raporty ekonomiczne, ale tylko z niektórymi z nich warto zapoznawać się i budować strategię inwestycyjną według ich wskazań. Znaczące ruchy w cenach walut z reguły występują po ogłoszeniu danych ekonomicznych, które mają bezpośredni wpływ na poziom kursu danej waluty w odniesieniu do innych walorów (jednym z najważniejszych czynników wpływających na rynek forex są wahania cenowe poszczególnych walut; aby zapoznać się bliżej z problemem, prosimy przejść do artykułu: "Dowiedz się, jak wielkie znaczenie maja kursy wymiany dla traderów.")

Read More 0 Comments

Scalping w oparciu o analizę fundamentalną - ciąg dalszy


Easy Forex

Podobnie jak na większości płynnych rynków finansowych świata, dzienne obroty na rynkach transakcji walutowych sięgają niemal 2 trylionów dolarów amerykańskich (w kwietniu 2004r. Bank for International Settlements (BIS) [Bank Rozrachunków Międzynarodowych] opublikował raport, z którego wynikało że wartość transakcji na interesującym nas rynku osiągnęła poziom 1,9 trylionów dzienne). Większość brokerów forex obsługujących klientów detalicznych ma ustalony indywidualny limit 20 milionów dolarów, co oznacza, że można przeprowadzić transakcje do 20 milionów dolarów dla danej pary po bieżącej cenie oferty lub sprzedać walory za tę samą kwotę po obowiązującej cenie kupna.

 

Wymieniona wartość dotyczy 99% wszystkich zleceń, co ułatwia graczom szybkie wchodzenie na pozycje bez wywierania wpływu na rynek forex. Jednakże poważni gracze poszukujący możliwości inwestycyjnych rzędu setek milionów, a nawet miliardów dolarów mogą mieć wpływ na całokształt i zachowanie rynku. Dlatego dzięki szybkiemu reagowaniu, inwestorzy detaliczni na rynku walutowym, mają szansę na ubieganie dużych graczy i czerpanie korzyści z impetu generowanego przez napływające zlecenia.

 

Okres docierania informacji ekonomicznych, niezależnie od tego, czy pozytywnych, czy negatywnych, może trwać nawet do kilkunastu godzin i jest to czas upływający zanim poważni (instytucjonalni) inwestorzy zaczną zmieniać lub dostosowywać swoje decyzje do nowych warunków. Dla przebiegłych i szybko orientujących się w sytuacji graczy, zjawisko to oznacza możliwość wykorzystania nowo zaistniałej sytuacji zanim zrobią to inni i uzyskiwanie natychmiastowych krótkookresowych zysków, przed pojawieniem się wielkich graczy i inwestycji zgodnych z ogólnym trendem na rynku.

Read More 0 Comments

Scalping w oparciu o analizę fundamentalną


poradnik Forex

Chociaż analiza techniczna stanowi krytyczny element gry na rynku walutowym - zwłaszcza w przypadku konieczności określenia momentu wejścia i wyjścia z danej pozycji - sama w sobie jest niewystarczająca do opracowania pełnej strategii inwestycyjnej. Nastroje na rynku walutowym kształtowane są głównie przez doniesienia z sektorów ekonomicznych i geopolitycznych w danym dniu. Jego kluczowych graczy - firmy z listy Fortune 500, banki centralne na całym świecie, fundusze hedgingowe gromadzące wielomiliardowe kapitały oraz banki inwestycyjne z najwyższej półki, które je obsługują - nie interesuje fakt, że na świeczkach wykresów godzinowych pary walut EUR/JPY mamy formację podwójnego szczytu. Tego typu uczestnicy runku walutowego tworzą swoje strategie inwestycyjne w oparciu o analizę najnowszych trendów ekonomicznych i geopolitycznych oraz decyzji podejmowanych przez instytucje odpowiedzialne za kreowanie polityki monetarnej w krajach grupy G-7. Dlatego też, najlepsze podejście do inwestycji na rynku walutowym można podsumować w sposób następujący: decyzje na podstawie analizy fundamentalnej, moment wejścia i wyjścia w oparciu o analizę techniczną.

Read More 0 Comments

Scalping - ciekawy sposób inwestowania - ciąg dalszy


Forex - poradnik

Ciekawym sposobem wykorzystania scalpingu w przypadku transakcji długookresowych jest wykorzystanie tzw. koncepcji ochronnej typu “parasol” [umbrella concept]. Podejście to pozwala inwestorowi poprawić strukturę kosztów oraz maksymalizować zyski. Transakcje parasolowe są realizowane w sposób następujący:

 

Inwestor otwiera pozycję jako długookresową. W miarę rozwoju sytuacji na głównych pozycjach, gracz zauważa nowe możliwości w krótkim przedziale czasowym zgodne z głównym trendem, otwiera i zamyka nowe transakcje zgodnie z zasadami inwestycji krótkoterminowych (scal ping).

Read More 0 Comments

Scalping - ciekawy sposób inwestowania


Pordnik Forex

Scalping jest to rodzaj inwestowania polegający na czerpaniu zysków z drobnych wahań kursowych, z reguły tuż po zawarciu transakcji w momencie wygenerowania minimalnego zysku. Tego rodzaju tryb inwestowania wymaga od gracza posiadania i ścisłego przestrzegania strategii wyjścia, ponieważ jedna duża strata może przyczynić się do utraty wielu drobnych zysków wypracowanych przez inwestora. Posiadając narzędzia takie jak live feed (bieżący dostęp do informacji o notowaniach), warto także mieć brokera z bezpośrednim dostępem do twórców rynku oraz odporność psychiczną do składania dostatecznie wielu zleceń, aby taktyka ta była skuteczna.

Read More 0 Comments

Prosta strategia forex - Rozgrywanie luk (gaps) w cenach walut - Część 2


Broker forex eToro

Zapraszamy do lekury dalszej części artykułu o rozgrywaniu luk w cenach walut. Poznaj system inwestowania oparty na lukach.

 

Aby połączyć obie idee przyjrzyjmy się podstawowemu systemowi gry na luki, jaki powstał na rynku forex. System ten wykorzystuje luki w celu przewidywania powrotu do wcześniejszych cen. A oto zasady:

 

1. Transakcje muszą być zawsze zgodne z ogólnym kierunkiem cenowym (należy sprawdzać wykresy godzinowe).

2. Waluta musi tworzyć znaczącą lukę powyżej lub poniżej kluczowego poziomu oporu na wykresie 30-minutowym.

Read More 0 Comments

Prosta strategia forex - Rozgrywanie luk (gaps) w cenach walut


Poradnik forex poleca brokera eToro

Luki (gaps) są to obszary na wykresie, na których cena waluty (lub innego instrumentu finansowego) wykazuje ostry ruch w górę lub w dół, któremu towarzyszy niewielki, bądź żaden obrót. W efekcie, na wykresie środków powstaje "luka" w normalnej strukturze cen walut. Przedsiębiorczy gracz na rynku forex może zinterpretować i wykorzystać te luki na swoją korzyść. Niniejszy artykuł pomoże Państwu zrozumieć, w jaki sposób dochodzi do ich powstawania oraz jak można je wykorzystać w celu zawierania zyskownych transakcji na rynku forex oraz rynku akcji. Rozgrywanie luk jest o tyle ciekawą strategią forex, że powinna spodobać się zarówno inwestorom preferującym analizę techniczną, jak i traderom podejmującym swoje decyzje w oparciu o analizę fundamentalną.

Read More 0 Comments

Prosta strategia forex - Analiza techniczna w różnych przedziałach czasowych


najlepszy broker forex

Analiza techniczna różnych przedziałów czasowych jest to prosta strategia forex polegająca na przeprowadzeniu analizy wybranej pary walut w różnych okresach przedstawionych na wykresie. Zaletą tej strategii foreks jest fakt, że rozpatrując zachowanie się danej waluty w coraz to krótszych przedziałach, inwestor uzyskuje niemal migawkowy obraz ruchów wykonywanych przez daną parę walut, co daje mu możliwość podejmowania opartych na rzetelnej analizie i informacjach decyzji o zakupie lub sprzedaży danej pary walut.

Read More 2 Comments